Green

En we hebben allemaal zulke goede bedoelingen. Hele clubs van mensen met de beste bedoelingen. En allemaal worden ze uitgenodigd om te geloven dat de mens een groot probleem vormt voor deze aarde. Dat we alles moeten weten over onze 'carbon footprint'. Dat we het licht moeten uitdoen, en dat we zuiniger moeten zijn met energie. Het zou me niks verbazen als kids op school ook nog steeds leren dat de uitstoot van CO2 het klimaat zou opwarmen. Helaas.

Klimaat is misschien nog wel het beste voorbeeld van hoe goedgelovig we zijn. De manier waarop het allemaal opgezet is, zou toch vraagtekens moeten wekken, zou ik zeggen.  
Hoe dan ook: artikeltje van Tony Cartalluci waarom dit een grote hoax is. Het probleem gaat veel verder, en daar lees ik nog weinig over. Zogenaamde critici blijven hangen in het mantra dat we met het opzetten van earth hour meer energie verbruiken dan we besparen. Ja ok, maar waarom doen we zoiets? En wat doet zoiets met mensen?

Go Green is the new Merry Christmas, las ik letterlijk bij bedrijven. Ach, ze zijn er eerlijk in. We worden getraind om op een bepaalde manier te denken. We hebben te hier maken met een religie met dezelfde machtsstructuur, dezelfde hooghartigheid en dezelfde klasse van priesters als ooit de katholieke kerk die had. Twijfel niet aan de priester. Immers, priesters kunnen boeken lezen en wij niet.
Ooit was het 99% van de wetenschappers die geloofden dat uitstoot van CO2 opwarming van de aarde zou veroorzaken, weet je nog? Totdat ze dat ineens niet meer geloofden, omdat ze er niet meer omheen konden dat het een leugen was. Omdat er nog een enkeling over was die zelf op pad was gegaan om gegevens te verzamelen, zonder flinke beurs. Climategate was groot, erg groot, ook de reguliere media konden er niet omheen. Dan maar een nieuw angstbeeld. Waar het om gaat is dat het basisidee is ingezet: twijfel niet aan de wetenschapper. Immers, de wetenschapper kan gegevens interpreteren en wij niet.


En nu? Zijn de schoolprogramma's al aangepast? Krijgen kids op basisscholen nu te horen 'ok jongens en meisjes. Om nog even terug te komen op die les over die ijsberen.. Weten jullie nog? Het ging over die deken die warmte vasthoudt... Ja? Nou, dat was dus allemaal niet waar. Begrijp je? Er was niks van waar. Ja, inderdaad.'

We worden getraind in een geloof dat enkel onze aanwezigheid op aarde belastend is voor de aarde. En dat is het niet. Echt niet. Een schuldgevoel. Net zoals religie via geboden en verboden een schuldgevoel genereert. Met een schuldgevoel zijn mensen makkelijker plooibaar (daar is de link met religie; er is enige ervaring mee), met een schuldgevoel betalen we makkelijker extra belastingen. Zodat onze staat de milieuvervuiling gaat oplossen. Een staat die dat geld uiteindelijk weer allemaal doneert aan de bedrijven van de oliejongens, want voor wat hoort wat. En belangrijker nog: met een schuldgevoel kan er sneller naar een eindplan toegewerkt worden, en dat ziet er in alle eerlijkheid nogal ellendig uit.
Want wie doet bijvoorbeeld eens onderzoek naar de achtergronden van Maurice Strong, de voorzitter van de UN Earth Summit in Rio de Janeiro ? Doe je eigen onderzoek anders. Een mooi pak en mooie woorden maar het is toch echt dezelfde man die achter de hele opmars van China zit.
Zijn familie (Anna Louise Strong) was in de jaren '60 adviseur van Mao Zedong inzake 'late long and few', het beleid dat een aanzet was tot de eenkindpolitiek. Adviezen over ontvolking. OK.. now we're talking!
Met het beleid van Mao ZeDong zijn in de jaren '60 massale hongersnoden gecreëerd op het platteland, die Mao 'groter' maken op het gebied van ontvolking dan welke andere dictator ook. En Maurice heeft al zijn baantjes te danken aan de familie Rockefeller, de belangrijkste oliefamilie én de belangrijkste financiers van experimenten met rasverbetering (eugenetica). David Rockefeller houdt ongegeneerd toespraken over population control, Mao sprak ongegeneerd over ontvolking van miljoenen.
In Rio zei Maurice "If we don't change, our species will not survive." Maak je geen zorgen Maurice, met zulke connecties laten ze jou vast in leven.

We willen allemaal dat we wat schoner en zuiniger zijn; maar het ijsberenverhaal is gemene misleiding of afleiding. We durven maar niet kritisch te zijn, en dat weten ze. Er is iets te veel geld in omgegaan om naast je neer te leggen. Wat belastend is, is de vervuiling van wereldwijde olie-economie. De oliefamilies die earth hour opzetten en tegelijkertijd onderzoek naar gratis schone energievormen tegenwerken. Wat belastend is, zijn de olieoorlogen en de wapens met verarmd uranium die daarin gebruikt worden.
Wat belastend is, is de agenda waarmee meneer Maurice Strong (via de biodiversity treaty) lokale boeren het leven zuur maakt, zodat mensen zich in de eigen gemeenschap niet meer kunnen onttrekken aan de invloed van de voedselindustrie. Een voedselindustrie die uiteindelijk geheel in handen is van slechts vijf bedrijven. Vijf bedrijven. Mensen die je niet kent, en die van alles met de voedingswaarde van je producten kunnen doen (genetische manipulatie), én met de prijs. Bijvoorbeeld omdat er regulering is. Denk je aan de VN, denk dan aan Maurice en aan Mao. Controle is het sleutelwoord. Documenten van de VN geven dit ook gewoon toe.
Denk ook aan de Nederlandse boeren die in 1998 en 2001 moesten dimmen vanwege een varkenspest en mond en klauwzeer die er ooit volgens 99% van de wetenschappers echt was, totdat ze dat ineens niet meer geloofden omdat ze er niet meer omheen konden dat ook dat... Bekijk de trailer van Mannenbroeders en de website waarheidsvinding MKZ eens. Gelooft u het nog?
Geen opmerkingen: