.We leven in een synthetische werkelijkheid die van jongsaf aan ons bewustzijn beïnvloedt. The construct is niet een idee uit de Sci-Fi wereld. Integendeel: het is helder beschreven in Middeleeuwse mystieke tradities, en lang daarvoor. Als we inzicht hebben in het onderliggende raamwerk dat de 'normale wereld' voortbrengt, kunnen we onze perceptie verhelderen en in lijn komen met wie we zijn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geschiedschrijving
(25-01-'15)
Er zit momenteel erg veel beweging in de geschiedschrijving van de tweede wereldoorlog. De viering van 5 mei is een viering geworden van de politieke elite.. eendrachtig onder een paraplu van woorden - vrijheid en democratisering - en toch voelen veel jonge mensen nattigheid, en terecht. Wat er ook beweerd wordt, we weten over het algemeen heel weinig over de periode ´40 - ´45.
Lees meer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reïncarnatie
(23-01-'15)
Het concept reïncarnatie, zoals gepopulariseerd in het Boeddhisme en Hindoeïsme, bevat een basis van wijsheid en kan ons grip geven op het idee van eeuwigheid. Het probleem is echter dat het een lineaire opvatting van tijd veronderstelt, waar natuurvolkeren juist veel meer een cyclisch tijdsbegrip hadden. We kunnen dit het beste visualiseren met licht.
Lees meer
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bewustwording in Nederland
(07-12-'14)
Wat kunnen we praktisch doen als we serieus willen werken aan eigen innerlijke wijsheid ?  In de wereld van 'mysticism' gebeurt op het moment meer in de VS dan in Europa, maar Nederland heeft uitstekende mensen op het gebied van zelfwerk.
Lees meer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Helden
(07-12-'14)
Over de filosofie van de Druïden. Alleen door als individu te groeien, komen we bij onze oneindige spirituele potentie. De priesterklasse van de Kelten leeft enkel nog voort als een vage schaduw binnen de Keltische mystiek, maar de 'tribe spirit' van de Europese stam is er nog wel. En die kan tot bloei komen als we aansluiting vinden bij ons Europese erfgoed.
Lees meer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             Massa-psychose
                                        (12-08-'13)
Paul Levy is één van de meest authentieke denkers van deze tijd, die een duidelijk standpunt inneemt over metafysische veranderingen. De gebeurtenissen om ons heen zijn een droom die wij gezamenlijk dromen, en die inmiddels alles wegheeft van een nachtmerrie. Er woedt een venijnig virus op de wereld, die de mensheid als in een collectieve psychose in de greep houdt. Het dwingt ons om de confrontatie aan te gaan met de duisternis in onszelf.
Lees meer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De troonswisseling
(19-04-'13)
Wie met een half oog kijkt naar de voorbereidingen voor de troonswisseling, zou bijna zeggen dat Nederland een oude traditie in ere houdt: het staatshoofd doet een stapje terug, en een jong gezin neemt de rol over. Wat wringt er toch zo?
De crux zit hem in de zaak Vaatstra.. de ontmaskering van het justitie-apparaat met de 'definitieve' uitspraak van de rechtbank in Leeuwarden, 11 dagen voor 30 april.
Lees meer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Archonten
(29-03-'13)
Archonten zijn interdimensionale entiteiten en staan centraal in een wereldbeeld dat eigenlijk nooit is weggeweest. Denkers en wetenschappers zijn al veel langer bezig met deze materie dan David Icke soms doet vermoeden. Soms is een meer gebalanceerde benadering noodzakelijk.
Lees meer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voeding en fysieke degeneratie
(7-01-'13)
Weston Price (1870-1948) was een Canadese tandarts die in de jaren '30 uitvoerig onderzoek heeft gedaan naar de voeding van 14 pre-industriële volkeren overal ter wereld. Zij leefden in voortreffelijke gezondheid en hadden helemaal geen tandarts nodig. Weston Price toont aan dat de gezondheid volledig aftakelt bij mensen die overstappen naar geraffineerde voeding uit de supermarkt.

Lees meer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Plato-code en 432 Hz frequentie
(29-12-'12)
Muziekinstrumenten werden vroeger ontworpen voor een frequentie van 432 Hz. Die vibratie gaf de perfecte harmonieuze balans, en is verbonden met de heilige geometrie uit de Egyptische mysteriescholen. Halverwege de twintigste eeuw zijn de tonen echter gestandaardiseerd op 440Hz. Dit maakt muziek minder organisch en roept vragen op over de aard van de kennis die wordt achtergehouden.
Lees meer

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Shining
(22-11-'12)
The Shining van Stanley Kubrick is nu 32 jaar oud, maar nog altijd worden er lagen ontdekt die Kubrick heeft aangebracht. Met Kubricks voorliefde voor diepteniveaus kan het niet anders of de film gaat over deze tijd.
Lees meer-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het geschreven woord
 (26-7-'12)
Met de introductie van het alfabet (ongeveer 500 jaar voor Christus) verdween een lange mondelinge traditie. Het geschreven woord geeft ons de illusie dat begrippen vastliggen, en heeft een grote invloed op onze manier van denken.
Lees meer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alan Watts
(16-7-'12)
Alan Watts (1916 - 1973) was een Britse filosoof en theoloog die graag op speelse wijze onze aannames over de wereld onderuithaalde. Vertaalde fragmenten uit drie lezingen.
Lees meer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Synchroniciteit
(12-7-'12)
Synchroniciteit is betekenisvol toeval: sommige mensen wijzen ieder idee af dat er iets zou kunnen zijn buiten toeval om, anderen leven erin. Fragmenten van de monoliet uit de film 2001 A Space Odyssey van Stanley Kubrick en de parallellen met de tijd waarin we sinds 2001 leven. 
Lees meer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Max Igan
 (9-7-'12)
7000 jaar beschaving en dit is waar het op uitkomt? Een complete wereldbevolking die dag in dag uit papier verzamelt om überhaupt te mogen leven? Onderwijs dat ons leert dat dat heel normaal is en dat we met z'n allen vooruitgaan? Er is iets grondig misgegaan. We kunnen er vanaf, en we moeten er vanaf, aldus Max Igan.
Lees meer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intuïtie en 2012
(6-7-'12)
Het is bewonderenswaardig hoe mensen ingevingen kunnen hebben waarin ze complexe zaken gewoon 'weten', zonder erover na te denken. Volgens Maya's en Zen-boeddisten is intuïtie onze beste gids in tijden van grote veranderingen. De kunst is om het te leren trainen. 
Lees meer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De allegorie van de grot
(5-6-'12)
De allegorie van de grot van Plato kan worden geïnterpreteerd als een verwijzing naar de spirituele wereld en gevangenschap in materie, maar ook als een verwijzing naar systemen in onze wereld waar we ogenschijnlijk niet van los komen. 
Lees meer


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naga
(1-6-'12)
Naga is een goedaardige slang die een speciale plek heeft in de mythologische verhalen in heel Azië. De Naga is geen duivelse verleider. Er bestaat zelfs een voorchristelijke tekst waarin de Bijbelse Eva wordt geholpen door een goedaardige slang, de interpretaties lopen behoorlijk uiteen. 
Lees meer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moeder Sophia
(16-5-'12)
Het gnostische scheppingsverhaal is een van de meest onderdrukte verhalen in de wereldgeschiedenis. Het is het verhaal van een godheid die uit oprechte liefde deelneemt aan ons avontuur, en daarmee jaloezie opwekt bij een entiteit buiten onszelf.
Lees meer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dwaalspoor
(24-4-'12)
De documentaire 'thrive' is een dwaalspoor, rechtstreeks van onze meestermisleiders. Hij claimt mensen wakker te schudden over vrije energie, geeft een prima overzicht van de huidige machtsstructuur, maar in feite word je warm gemaakt voor meer global governance, meer belasting en controle.
Lees meer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duivelse kalender
(13-3-'12)
Het beeld doemt dat een oude evenwichtige kalender op een gegeven moment in onze geschiedenis gekaapt is door een kleine groep. Occulte tradities van vóór het christendom kunnen daardoor nog wel eens worden geassocieerd met de destructieve rituelen van satanisten.
Lees meer


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geschiedschrijving

Instinctief weten we het natuurlijk allemaal: de geschiedenis wordt geschreven door de winnaars.

Dus? Wie waren de winnaars?

Het is een precair onderwerp maar er zit erg veel beweging in de geschiedschrijving van de tweede wereldoorlog.
In de lente van 2015 komt een documentaire uit, gebaseerd op het boek van Tom Goodrich 'Hellstorm'. Over het gigantische bommentapijt op Duitse steden, en de systematische campagne van etnische zuivering en verkrachting in Pommeren, Pruisen en Silezië.


Hamburg 1943
Daarnaast heeft de alternatieve wereld in de zomer van 2014 kennis kunnen maken met een documentaire van Dennis Wise, over Adolf Hitler en de opkomst van het nationaal socialisme.
Een documentaire van 6 uur die een broodnodige kijk op de geschiedenis geeft, en juist ook zicht geeft op de problemen in de huidige tijd.

Het is vermoedelijk een generatie-dingetje; in de jaren '80 kregen we van school en media alsmaar informatie over de oorlog. De opkomst van het nationaal-socialisme in Duitsland gold zonder meer als hét beeld van hel en verdoemenis. Het ultieme kwaad, het onvoorstelbare, en o wat ligt dit gevoelig.

De oorlog.. het is de open zenuw van een land dat in de jaren '80 en '90 zo graag wilde geloven dat het al een halve eeuw vrij en democratisch is. En dat we dáárom mensen uit alle windstreken verwelkomden.. om dat met ze te delen, om die reden. Politieke debatten vanaf de jaren '60 tot aan de dag van vandaag worden altijd vastgeklonken aan de oorlog.
Vooral bij kritiek op het project van de multiculturele samenleving, en de grote vraag naar het waarom daarvan .. we zijn muisstil zodra de oorlog wordt genoemd. Wat het ook is, het werkt.
De vraag wordt steeds prangender, maar het standaard-antwoord klinkt meer en meer als het ontwijken van de vraag.

Veel jonge mensen voelen aan dat er iets wringt met de voortdurende aandacht voor de bevrijding in 1945. De viering van 5 mei is een viering geworden van de politieke elite.. eendrachtig onder een paraplu van woorden - vrijheid en democratisering - als een soort echo van de woorden van George Bush in zijn campagne in Irak en Afghanistan. Natuurlijk voelen jongeren nattigheid.

Wat zegt de alternatieve wereld over de tweede wereldoorlog ? Infowars ? Als ergens duidelijk wordt dat Alex Jones fungeert als 'gatekeeper' dan is het wel op dit onderwerp. Onder invloed van Jones leeft in de alternatieve wereld het idee dat Nazi-Duitsland werd opgezet door bankiers uit Wall Street (niet waar, interview met Veronica Clark), die in het geheim allemaal "occulte" dingetjes deden, of dat een geheime wereldelite Hitler zou hebben verscheept naar Argentinië (ook niet waar, interview met Mike King).
Een even dubieuze rol speelt de hele beweging van 'white supremacy'. Op sites als stormfront krijgen we een complete rassenleer. Wie kritisch is over de, zeg maar, politiek-correcte versie van de geschiedenis, wordt uitgenodigd om te geloven dat blank beter is dan anderen. En dat is op zichzelf natuurlijk weer een afleider die de politieke elite graag in stand houdt.


Wat is er gebeurd ?  Welke belangrijke zaken krijgen we niet te horen ?

De opkomst van het nationaal-socialisme kan niet los worden gezien van een deal tussen het Engelse koningshuis en joodse bankiers (Rothschilds) in 1915, over de toekomst van het voormalige Palestina / het huidige Israel. Engeland stond op dat moment op het punt de eerste wereldoorlog te verliezen, maar kon deze overwinning letterlijk 'kopen', van de Rothschilds.

Een aanleiding is te vinden in de wereld van het grote geld, in de oprichting van de Federal Reserve in 1913 (onder Woodrow Wilson). Alle economische crises konden vanaf 1913 worden aangestuurd door een kleine groep mensen. Dat kan nog steeds, en dat gebeurt nog steeds.
Een 2000 jaar oude vete werd in Europa opnieuw aangewakkerd. De traditie en eigenheid van West-Europa kwam vanaf die allereerste jaren (1913) in een kwaad daglicht te staan, via gewiekste propaganda.

De reactie op Europese bodem ging over economie, maar dus over het Europese culturele erfgoed, zowel het christendom als heidendom. Een reactie, van gewone mensen, op een systeem van financiëe afhankelijkheid dat overal in Europa om zich heen greep. Duitsland werd het laatste nationale land van Europa.

Een Duits Wirtschaftswunder werd gevolgd door toenemende agressie van geallieerde kant, en al snel stond er meer op het spel dan ooit tevoren. Vooral het Sovjetunie onder Stalin was sinds de jaren '20 in de ban van ongekende terreur tegen de bevolking. Nationaal-socialistisch Duitsland richtte de blik dan ook bewust op het oosten, en dat was waar de frontlinie bleef tot aan het einde van de oorlog.

Voor wat betreft beeldvorming ná de oorlog is er een dubieuze rol geweest voor Hollywood. Denk allereerst aan de impact van de grote blockbuster Ben-Hur (1959). Andere belangrijke beeldvormers waren Sophie´s Choice (1982), Shoah (1985), en voor de huidige dertigers Schindler´s List (1994) en The Pianist (2002).
En kennelijk viel er meteen in '45 al een hoop werk te doen. Veelzeggend was de aanwezigheid van Hollywood-regisseur Billy Wilder (Some like it hot) bij de bevrijding van Buchenwald in 1945. In het kader van psychologische oorlogsvoering.

Billy Wilder zat achter het verhaal dat men in Duitse kampen lampenkappen zou hebben gemaakt van mensenhuid. Ik heb hem als kind in de jaren '80 nog gehoord. 40 jaar na dato. Het werd geloofd.
De Amerikaanse filmindustrie bepaalt hoe wij naar de recente geschiedenis van Europa kijken, en komt daarmee weg.

Lampenkappen, en gekrompen schedels. Lokale bewoners uit de
omgeving van Buchenwald worden gedwongen erlangs te lopen, als
onderdeel van de Hollywood documentaire 'Death Mills' (1945).  

De grootste killer in de tweede wereldoorlog, het bommentapijt op Duitse steden, komt in geen enkele Hollywood-film aan de orde. En dat is de echte 'true story'. Een gruwel van een precisie, de vuurdood die uit de hemel kwam. Voor de volledigheid : de vrijwel volledige joodse bevolking van Duitsland was op dat moment al buiten de steden.
In het historisch museum van Berlijn is summier aandacht voor het bombardement op Dresden van 13 februari 1945. Ik heb het museum in 2005 bezocht: het vermeldt een getal van 30.000 slachtoffers, en het schaart critici onder de ´white supremacy´-beweging. Punt. En het museum doet natuurlijk heel leuk alsof alle experts en historici het hierover eens zijn.
Voor wie het interesseert: er waren betrouwbare tellingen van het lokale Rode Kruis, alleen krijgen we die van de huidige Duitse overheid niet te horen.

Hoe dan ook, een en ander geeft te denken, vooral omdat de tweede wereldoorlog sinds de jaren '50 zo´n belangrijke peiler is in het westerse denken. Welke politieke richting ook, over de oorlog is men nu eenmaal eensgezind. Discussie gesloten.

Redicecreations.com heeft sinds augustus 2014 veel aandacht voor de tweede wereldoorlog, op een eerlijke en betrokken manier. Naast de genoemde documentaire, de interviews met Mike King (2x) en Veronica Clark, zijn er interviews met Tom Goodrich, Dennis WiseCarolyn Yeager en John Friend, allemaal uit Engeland en Amerika dit keer. Mocht iemand ondanks alles nog historische lacunes opmerken.. ik hoor het graag.
Vanuit Duitse huize komt de Engelstalige website justice4germans.com, opgezet door een Duitse Amerikaan. Geen neo-nazisme of supremacy maar simpelweg feiten over de periode '39 - '45. En waar het dan dus eigenlijk op neer komt: publiceren over de geschiedenis van Duitsland is in Duitsland niet mogelijk.

Mijn conclusie is in ieder geval dat het algemene beeld dramatisch begint te verschuiven .. en dat dat inderdaad 70 jaar heeft moeten duren. Het algehele gevoel dat ik krijg is dat het denken in heel West-Europa vanaf de jaren ´50 is gestuurd via trauma-based mind control. Er was leed, er werd meteen gebruik van gemaakt, het werd meteen gestuurd.
Het zijn natuurlijk geijkte technieken, alleen werken ze niet meer. De geest is uit de fles. Duik in de geschiedenis, en je merkt snel genoeg wat voelt als waarheid en wat als propaganda. De implicaties voor de huidige tijd, dat mag iedereen voor zichzelf beslissen.

En ja, die plotselinge multiculturele samenleving en het hele pakket aan leugens daaromheen.. het is deel van een eeuwenoude strijd, een strijd waar het Europa van 70 jaar geleden zich nog een voorstelling van kon maken. We zijn erg stil. Er is veel angst heb ik het idee. En dat is jammer.

Reïncarnatie

Het concept reïncarnatie maakt een come-back in het westerse denken. In alternatieve kringen maken mensen rijkelijk gebruik van de terminologie 'past lives': er wordt meestal verwezen naar oudere esoterische wijsheid, meestal naar India.

Reïncarnatie is natuurlijk ook een oud volksgeloof in Europa; kinderen kregen vaak namen van voorouders in de hoop dat de ziel van de gestorvene terug zou komen, en men geloofde van oudsher dat de ooievaar een ziel kwam brengen die zelf al een lange geschiedenis had.

Het onderwerp verdient een aandachtige bespreking.. het gaat om ons idee van leven na de dood, en om ons idee van de oorsprong van dit bewustzijn. Reïncarnatie wordt vaak uitgelegd als deel van de zielenreis. Een individu incarneert op aarde, leidt een leven, en nog een leven en nog een leven, net zo lang tot hij de levenslessen doorgrondt, en het aardse leven niet meer de ultieme school is.. waarna hij promoveert naar het Nirvana. Daar komt het in het kort op neer.

Heel in het kort, maar de genoemde voorstelling van zaken bevat een grote basis aan wijsheid.
Dat is : we leren lessen, dat moeten we alleen doen, en ons hogere zelf zoekt steeds precies de omstandigheden uit die ons helpen leren. Uiteindelijk hebben we allemaal altijd de vrije wil om lessen ter harte te nemen of ze te laten liggen .. wetend dat die dan nog wel een keer terugkomen natuurlijk.

Ieder leven is een bladzijde van een boek dat uiteindelijk bol staat van wijsheid. Daar komt bij: er is altijd en overal een hogere dimensie, waarin wij óók verblijven, altijd. Onze intuïtie, onze droomstaat, ons hogere weten. Ons 4D-bewustzijn, waarin lichamelijk bewustzijn niet de belangrijkste modus is om te leren. We kunnen te allen tijden onze geest trainen om hier meer uit te putten.
En uiteindelijk gaat het allemaal om groei. Het boeddhistische Nirvana is dan het stadium waarin het voor onze groei eigenlijk niet meer nodig is om te incarneren op aarde, maar wellicht elders.

Het is een mooi concept, een oud concept ook. Het vindt aansluiting bij Egyptische mythologie: het aardse bestaan is een soort tussenstop tijdens een lange reis en een lesje in dualisme.

Egypte: de ziel maakt een reis naar de aardse duale wereld. Via de slang (!) naar de wereld van goed en kwaad. 

Mensen mogen dan misschien enthousiast verwijzen naar esoterisch India, maar de oudste teksten uit India, de Veda's, bevatten géén vermelding van reïncarnatie. Ook natuurvolkeren hielden niet altijd vast aan de filosofie dat zielen afzonderlijk meerdere levens doorlopen.

Reïncarnatie van individuele zielen, zoals we het nu vaak zien, heeft pas echt vorm gekregen toen het Hindoeïsme India veroverde.
De vraag is dan : is reïncarnatie, zoals gepopulariseerd in het Boeddhisme en Hindoeïsme, uiteindelijk niet meer dan een tijdelijk hulpmiddel geweest, een soort versimpeling voor het gewone volk in India ?  om de menselijke geest grip te geven op het ingewikkelde idee van 'eeuwigheid' ?

Cyclische tijd

De Franse filosoof René Guenon heeft veel geschreven over metafysica en de aard van het menselijk bestaan. Volgens Guenon is de populaire opvatting van reïncarnatie in diepste kern een misinterpretatie van twee afzonderlijke processen: metempsychosis en transmigratie.

Het probleem zit hem in ons begrip van 'tijd': het idee van migratie veronderstelt een lineair tijdsbegrip, dat enkel opgaat voor ons aardse 3D bewustzijn, en dat na de dood irrelevant wordt. Metempsychose daarentegen staat los van lineaire tijd en gaat over verschillende 'states of being', waarin bewustzijn zich manifesteert.

Net als de Veda's in India, bevat ook Zoroastrisme (Perzië) géén expliciete vermelding van reïncarnatie. We weten dat de Zoroastriërs niet vasthielden aan het idee van lineaire tijd.
Nog meer wijsheid komt van de Europese priesterklasse, de Druïden: ook bij hen niet een opeenvolging van levens, maar veel meer een allesoverkoepelende spirituele wereld waarin heel andere wetten gelden.

Van de Druïden krijgen we een beeld via de eerste Ierse mystici, die na de kerstening bepaalde zaken opschreven. Daarnaast hebben we uitgebreide verslagen van Griekse en Romeinse geleerden (Siculus, Lucan, Pomponius Mela), die in nauw contact hebben gestaan met de Europese priesters.
Pomponius Mela schreef: 'voor de Druïden is elke ziel onsterfelijk, en is er altijd leven, ook in de dood. Dit maakt hen moediger op het slagveld'. Lucan schreef: 'de dood is voor hen het middelpunt van een lang bestaan'.
Hergeboorte kunnen we dan beter opvatten als een nieuwe geboorte in 'de andere wereld'. Dat is de spirituele wereld waartoe getrainde Druïden altijd toegang hadden. De ziel is een spirituele essentie die zelf kiest wanneer en waar het het leven wil ervaren. Een ziel is op die manier altijd een actieve component van het universum in wording. Hij is er niet om aan een hogere macht te gehoorzamen, maar maakt zelf juist deel uit van die hogere macht.

Jacob Boehme, 1600: de andere wereld. 

Natuurvolkeren uit alle continenten werken met het begrip 'eeuwigheid', en de bezieling van alles om ons heen (animisme). De priesterklasse van Noord-Amerikaanse indianenstammen ging ervan uit dat alle levenskracht zijn oorsprong heeft in een wereld die voor het oog niet zichtbaar is; dat alle zielen, planten, dieren en mensen, met elkaar verbonden zijn en alsmaar opnieuw worden hergeboren.

Individuele ervaringen die we opdoen in dit aardse bestaan, in de lineaire tijd, zijn essentieel voor de wording van het hele universum. Mensen doen ertoe. En meerdere zielen kunnen in meerdere bestaansvormen in meerdere tijden één bepaald thema uitwerken. Het beeld doemt op van een eindeloos bewustzijn, en zelfs de moderne wetenschap begint hier aan te geloven.

We zijn met alles met iedereen verbonden, in eerste instantie natuurlijk met de mensen in onze familie, maar in wezen met alles.
De ervaring leert: met het vergroten van je bewustzijn ga je je ook openstellen voor energie buiten jezelf om, en kan de aardse ervaring ook een soort van doorgeefluik worden. Dus: ben jij op dat moment dan die andere energie?
En dus ook: was jij het die een vorig leven had ? Het concept reïncarnatie kan behulpzaam zijn om de geest grip te geven op het ingewikkelde idee van 'eeuwigheid'.

Hoe zit het dan ?
Kort geleden verscheen een treffende allegorie over ons bestaan als licht en projectie. (www.era-denmark.org).Een gedachtenexperiment 

Stel je voor: je staat op een groene heuvel, omringd door natuur, en er is niets dat herinnert aan de aanwezigheid van mensen. De lucht is helder en er schijnt een felle zon.

Er verschijnen zeven prachtige spiegels, voor je, in de lucht. Elke spiegel is uniek in schoonheid. Elke spiegel heeft een andere lijst, een andere vorm, en een andere structuur. Sommige spiegels zijn hol, andere bol; sommige zijn veelkleurig, sommige zijn glanzend. 


Je kijkt achter je en wordt je bewust van zeven pilaren. Ieder uniek in hoogte, ieder uniek van vorm, uniek van omtrek. Alleen het materiaal waarvan het gemaakt is, is min of meer hetzelfde, maar ook daar zijn kleine variaties. 
In tegenstelling tot de spiegels, zijn de pilaren echte fysieke objecten die onderhevig zijn aan erosie en verval, bijvoorbeeld door de weersomstandigheden.

Je kijkt naast je en je ziet een prachtige diamant verschijnen. Het licht van de zon raakt de diamant, en er gebeurt iets wonderbaarlijks: een spectaculair schouwspel van licht en kleur.
Door de diamant wordt één enkele zonnestraal opgedeeld in zeven afzonderlijke veelkleurige lichtstralen, en elke straal gaat in de richting van een spiegel. De spiegels reflecteren het licht, en iedere spiegel projecteert een unieke lichtstraal op een pilaar.Op iedere pilaar ontstaat een unieke kleurenfiguratie, en elke pilaar wordt zich bewust van zichzelf. Beter gezegd: licht dat nooit naar zichzelf kon kijken, kan dat - eenmaal geprojecteerd op een pilaar - nu wel. 
De pilaar bekijkt zichzelf, en kan gaan denken: “Kijk naar mij! Kijk naar mijn oranje en roze gloed, en mijn unieke lichtvorm. Dit ben ik, dit is mijn unieke persoonlijkheid, mijn individualiteit". 
De pilaar identificeert zich met het materiaal, en is op dat moment onwetend van de eeuwige lichtstraal, van de eeuwige spiegel, laat staan van de zon. Het ziet enkel het effect, niet de oorzaak.


De tijd verstrijkt, en de pilaren beginnen het effect te merken van erosie, en zijn zich daar heel bewust van. Soms is het geprojecteerde licht lang niet meer zo duidelijk als het ooit was, en op een dag zakt de pilaar gewoon van ellende in elkaar. Het overgebleven zand wordt meegevoerd door de wind. De andere pilaren zien dit gebeuren. Voor hen is deze pilaar verdwenen, het is een lot dat voor henzelf ook opdoemt.

Toch ervaart de pilaar op dat moment iets heel anders. Het bewustzijn dat daar was, zweeft naar boven, langs de lichtstraal. 
Immers: het was nooit de pilaar die voor het bewustzijn zorgde, maar het licht, en dat licht verdwijnt niet. In de overgang van projectie naar de bron van de projectie, lijkt het alsof het bewustzijn een reis maakt door een tunnel, naar een punt met helder licht aan het einde.  
Het bewustzijn ervaart het gevoel dat ze ergens ‘arriveert’, een reusachtig wezen van licht: de spiegel. Het kijkt niet meer om. De eenheid van tijdelijk zelfbewustzijn voegt zich als herinnering en ervaring weer samen met de bron.

In wezen is dit individuele bewustzijn nooit echt naar beneden gekomen / geïncarneerd. 
Het licht was er altijd al. Wij zijn de spiegels, niet de pilaren. Onsterfelijke wezens, die een eeuwig licht reflecteren, licht dat voortdurend van samenstelling verandert, via herinnering en ervaring , onder meer in het aardse bestaan. De spiegel zal uiteindelijk een ander doelwit vinden, en zoals spiegels dat kunnen : het kan tegelijkertijd meerdere doelwitten vinden, de projectie kan in meervoud bestaan. 


Bron:

Era Denmark - Is reincarnation a trap? 26-10-2014

Eben Alexander, 2012 - Na dit leven.

Pim van Lommel, 2007 - Eindeloos bewustzijn, een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring.