De Plato-code en 432 Hz frequentie

In 1939 streefde propaganda-minister Joseph Goebbels naar de invoering van een vaste frequentie voor alle muziek wereldwijd, van 440 Hz. Dat kwam in plaats van de 432 Hz of 435 Hz die tot dan toe gebruikelijk was. Het gaat hier om de muzikale vibratie en de intervallen van die vibratie, bij het beluisteren van de toon A.

Goebbels slaagde er niet in, maar in 1955 werd deze standaard van 440 Hz uiteindelijk alsnog ingevoerd, ditmaal door de Internationale organisatie voor Standaardisatie (ISO).

Een groep van 20.000 Franse topmuzikanten en componisten tekende protest aan en stemde unaniem voor het behoud van 432 Hz, maar de beslissing van het ISO is nooit meer teruggedraaid.
Wie na de oorlog is opgegroeid is bijna niet anders gewend.

Willen we nu nog 432 Hz horen, dan hebben muzikanten de juiste stemmer nodig, of een speciale applicatie die opgenomen muziek een subtiel tikje lager maakt. De officiële reden voor de wijziging en standaardisatie was dat instrumenten met 440 Hz beter op elkaar af te stemmen zijn, maar dat klinkt als een greep uit het grote niets. Wat is er aan de hand met 432 Hz?


Het vinden van de juiste toon speelt een belangrijke rol in de traditie van meditatie in het Boeddisme en Hindoeïsme: Ohm.

Ook de Suffi's kennen hun geheimen: Wie het geheim van de toon kent, kent het mysterie van het universum. (Hazrat Inayat Khan, Muziek, 1959).

En Confucius: Wie de moraal van het bestuur wil beoordelen, moet afgaan op de kwaliteit van de muziek. 


Confucius had het niet over genres of melodieën die gespeeld werden, maar over de toonvibratie. Chinese keizers hadden strenge richtlijnen opgesteld voor de frequentie van de instrumenten van de muzikanten: 432 Hz. Een zelfde beeld tekent zich af in Europa. De oorspronkelijke Stadivarius-viool was specifiek ontworpen voor 432 Hz. Bijna alle instrumenten die zijn gevonden uit het oude Egypte en het oude Griekenland bleken deze frequentie te kunnen bereiken. In het oude Sumerië werd tijdens sjamanistische ceremonies gestreefd naar 432 Hz om de juiste healing te bewerkstelligen.

432 Hz was de enige frequentie met een perfecte harmonieuze balans. De frequentie is in staat om de 'harmonie der sferen' van Pythagoras te produceren, een formule die onlangs ook is ontdekt is het werk van Plato. De frequentie maakt gebruik van de de formule 'Phi' (de 'gulden middenweg' van Aristoteles / Fibonacci-rij), een patroon dat verborgen is in de constructie van veel heilige gebouwen.

Fibonacci-rij
De diameter van de maan heeft een verhouding tot de diameter van de zon als 432 x 5 tot 432,000 x 2, in de precessiecyclus duren twee tijdperken (aeonen) precies 4320 jaar, een dag is 432.000 seconden x 2, en dat staat weer in verband met onze gemiddelde hartslag van 60 per minuut. Wij zijn zelf 432 Hz.


Plato-code

Voor zover we weten was Pythagoras de eerste die beschreef dat de planeten en sterren 'muziek maakten' (bekend geworden als de harmonie der sferen). Pythagoras beschreef deze muziek als een zichtbaar patroon in de sterrenhemel.
Plato heeft dit patroon nooit letterlijk beschreven, maar in veel teksten uit de oudheid wordt gesuggereerd dat Plato het patroon zou hebben gecodeerd. Moderne wetenschappers hebben dit idee lang van de hand gewezen, maar Jay Kennedy, een Britse onderzoeker aan de Universiteit van Manchester, was in 2010 de eerste die claimde dat de code wel degelijk bestaat. Sterker nog, hij had de code gekraakt. Kennedy toont aan dat Plato gebruik heeft gemaakt van een patroon van symbolen, die zijn boeken letterlijk een muzikale structuur geeft.

Na een intensieve tekststudie van de originele Plato, ontdekte Kennedy dat in de Republiek steeds bepaalde clusters van woorden voorkomen die gerelateerd zijn aan muziek: telkens opnieuw na exact één twaalfde van de tekst, uitgeteld naar het aantal woorden.
Dit patroon vertegenwoordigt de twaalf noten van de Griekse muzikale toonladder. Sommige noten daarin zijn harmonisch, anderen zijn dissonant. Op de plekken van de harmonische noten beschreef Plato geluiden die wij associëren met liefde of lach, en op de plekken van de dissonanten beschreef hij geluiden die gekoppeld zijn aan oorlog of dood. Dat was de hint, waarna Kennedy achter de code kwam die door het hele werk van Plato is verweven: 'Als we zijn boeken lezen, worden onze emoties bespeeld volgens een vakkundig systeem. Plato bespeelt de lezers alsof ze instrumenten zijn'.

Plato heeft het systeem vermoedelijk ontworpen voor zijn eigen veiligheid. Het was levensgevaarlijk om te publiceren dat het universum niet geregeerd werd door Griekse goden maar door wiskundige wetten. De gecodeerde informatie vormt in feite de verborgen filosofie van Plato, hij anticipeerde daarmee op de wetenschappelijke revolutie, 2.000 jaar later.
Kennedy probeert nu zorgvuldig alle symbolische lagen in het werk van Plato te ontrafelen, en hij geeft er regelmatig lezingen over aan het instituut in Manchester. "Het is alsof je Plato ziet lachen: hij heeft ons een tijdcapsule gestuurd."

De geheimen van muziek zijn belangrijk, want muziek speelt een essentiële rol bij het activeren van de rechterhersenhelft. Het is het enige medium waarbij links en rechts in het hoofd in evenwicht zijn en samenwerken.
Het was de tijd van de Grieken dat de moderne mens in een denkmodus gebracht waarin we eenzijdige nadruk zijn gaan leggen op taal, analyse en geld (en juist De Republiek van Plato doet daar hard aan mee).
Het paradoxale is: het zijn dezelfde Grieken die exact hebben beschreven hoe we die andere rechterhersenhelft het best kunnen activeren. Door de instrumenten anders te stemmen.

De vraag is natuurlijk wat die frequentie met ons doet. Geeft het echt een meer zuivere ervaring, meer rust? Test het zelf:Niet? Maak gebruik van de pauze-knop om fragmenten te vergelijken:
Zowel taal als voeding spelen een grote rol bij het controleren van onze mind. Het systeem is erop gericht dat we niet in contact staan met onszelf en ons bewustzijn; en de toon vormt in feite een nieuwe component in hetzelfde verhaal. De juiste toon is van invloed op de hartslag, het zenuwstelsel, de bloeddruk, de spijsvertering...


Breakaway civilization

De vraag is ook wat voor geheimen Goebbels kende, dat hij als professionele propaganda-man zo ijverde voor een wereldwijde inperking van onze muzikale ervaring, uiteraard enthousiast overgenomen door de erfgenamen van Goebbels: de VN en de EU.
De groep van Goebbels hield zich ook bezig met technologie rond crowd control en hypnose, en aangezien de masterminds gewoon naar de VS zijn vertrokken, kunnen we alleen maar zeggen dat ze daar veel succes mee hadden.

De intrigerende vraag die daar weer op volgt is welke plaats deze geheimen hebben in een zogenaamde breakaway civilization. Het idee is dat bepaalde informatie er altijd is geweest, maar dat dit voor een grote meerderheid van mensen lange tijd verborgen is gebleven. Het hoort bij het tijdperk van macht.

In verband met Nazi-Duitsland wordt vaak gewezen op geheime luchtvaarttechnologie, maar dat was zeker niet het enige. We weten dat de Nazi's een connectie hadden met de vrijmetselarij, maar waar hebben die dat weer vandaan?
De geschiedenis van de vrijmetselaars wordt niet overal even goed weergegeven, maar laten we eens beginnen met de Orde van Tempeliers, dat was een groep mensen die rond het jaar 1100 een thuisbasis hadden in de Provence, Zuid-Frankrijk. Wie waren zij en wat wisten zij?

Chartres
Het eerste wat we weten van de tempeliers is dat zij vanuit de Provence (Zuid-Frankrijk) naar Jeruzalem vertokken ten tijde van de opkomst van de islam. We zijn dit gaan kennen als de eerste kruistocht en het beleg van Jeruzalem (1099).
Voordat zij vertrokken hadden de tempeliers contacten met rijke families in de Provence die ooit uit het heilige land waren vertrokken om onder het juk van Rome uit te komen. Met hun informatie slaagden de tempeliers erin om in Jeruzalem het geheim van de Kabbalah te ontfutselen onder de plek van Salomo's tempel.
De kruistocht bleek vooral te gaan om dat ene geheim: de Kabbalah was het laatste Egyptische gebruik van de eerste joden. Eenmaal in de handen van de tempeliers, werd de Orde plotseling heel machtig. Men begon een banksysteem, en ging de eerste grote kathedralen bouwen voor de katholieke kerk (zie Fulcanelli: Mystery of the cathedrals).

De imposante kathedraal van Chartres is het beste voorbeeld: Chartres was ooit een klein stadje, maar het ligt op een knooppunt van ley-lijnen die Stonehenge verbinden met Gizeh. De tempeliers maakten het in het begin van de 13e eeuw tot een centrum met een bepaalde energiefrequentie. De werking daarvan is nooit helemaal doorgrond.
Toen bleek dat de tempeliers veel rijker waren dan de kerkautoriteiten en monarchen, en de eigen agenda van de tempeliers aan het licht kwam, leidde het tot een breuk der machten. Veel tempeliers werden vermoord maar een aantal wist op tijd weg te komen of zich weg te kopen. Zij vestigden zich in Malta en naderhand in Schotland, vanwaaruit opnieuw een machtsblok ontstond. De geheime informatie die de tempeliers bezaten is in de volksmond bekend geworden als de heilige graal.

Het zijn in feite bezweringen waarmee de materiële werkelijkheid kan worden vervormd, en waarmee dus de grote illusie van de materiële werkelijkheid kan worden beheerst. De illusie van de materiële werkelijkheid..  het is een idee waar de zogenaamd ontwikkelde mens totaal niet bij stilstaat, maar zo ver reikt het wel.
De overname van de Kabbalah of de heilige graal uit de Egyptische mysteriescholen wordt dan de belangrijkste episode uit de geschiedenis van de laatste 1000 jaar (zie Christopher Everard, the antichrist conspiracy, en het werk van Bill Donahue)
Het probleem is niet de Kabbalah zelf of welke pre-joodse traditie dan ook.. het probleem is dat heilige kennis uit betere tijden op een gegeven moment in de geschiedenis is ingepikt. Omwille van macht.
Vanuit Malta en Schotland (de 33e graad van vrijmetselarij) zijn uiteindelijk de Verenigde Staten gesticht, en later Israel, en dat zijn de bases geworden vanwaaruit de Nieuwe Wereldorde vorm moet krijgen. Het doel is bekend: mensen arm, afhankelijk en onwetend te houden. Aan de kern ligt precies dezelfde bron die de tempeliers van het jaar 1100 plotseling zo succesvol maakte.


Bron :

Sedona - The frequency of the universe

Science daily - Science historian cracks the plato code

The cosmic 432 & the musical conspiracy


'Plato's forms, Pythagorean Mathematics, and Stichometry' van Jay Kennedy is verkrijgbaar bij de Universiteit van Manchester.
Geen opmerkingen: