Massa-psychose

Paul Levy is één van de meest interessante denkers van 2013 met een duidelijk standpunt over de metafysische veranderingen in deze tijd.

Er woedt een psycho-spiritueel virus, een parasiet van onze geest, dat de mensheid als in een collectieve psychose in de greep houdt. Algonquin-Indianen noemden dit virus Wetiko.
De ontwikkelingen in de wereld om ons heen, kunnen we zien als een droom die wij gezamenlijk dromen, en die sinds een paar honderd jaar inmiddels alles wegheeft van een nachtmerrie.

We kunnen hieruit ontwaken..  maar dan echt. Het virus dwingt ons om op diep niveau de confrontatie aan te gaan met de duisternis in ons eigen onbewuste. Geen uitstel, niet wijzen naar anderen, maar de diepte in.
Levy geeft blijk van een diepgaand inzicht in de rol van onze dieptepsychologie in deze nachtmerrie, in zijn nieuwe boek 'Dispelling Wetiko' (2013).

Collectieve nachtmerrie

Ontwaken is meer dan kennis nemen van de rol van de vrijmetselarij of kijken hoe ver dat terug gaat. Vanuit interesse is dat prima, maar de vraag blijft steeds: en wat dan?
Het komt er meestal eerst op aan bepaalde veranderingen aan te brengen in je leven, weten waar je niét meer aan meedoet, uitstekend, en dan?
Het is heel makkelijk om dan te zeggen: nou, en nu moet de rest nog wakker worden.. dus afwachten maar.
En het wil maar niet, de ene confrontatie na de andere.
People have got a lot invested in this ride, zei Bill Hicks.

We leven in een droom. Een droom is op diep niveau een projectie van ons eigen innerlijk.
Is er iets soortgelijks gaande als we onze ogen open hebben ? Als we naar het werk gaan, als we de e-mail checken, als we bij het koffie-apparaat staan ? Carl Jung leert ons: innerlijke processen in de psyche manifesteren zich via gebeurtenissen in de buitenwereld. Het is ons eigen hogere zelf dat gebeurtenissen orkestreert, dat ons mensen laat tegenkomen, dat ons onze leermomenten geeft. Dat betekent : wat zich in ons leven voordoet, doet zich voor via hetzelfde mechanisme als wanneer we in een droom iets beleven, met dit verschil dat we gebeurtenissen gezamenlijk dromen.

En zo hebben we een hoop ellende mogelijk gemaakt. Wat is er misgegaan? Nachtmerries ontstaan in een situatie van onbalans; ze doen zich voor als we dringend iets te leren hebben over zaken die in het onbewuste blijven rondspoken, bijvoorbeeld zaken over onszelf die we eigenlijk maar moeilijk onder ogen kunnen zien.

Persoonlijke drama's manifesteren zich in een situatie van innerlijke onbalans. Mensen die hun innerlijke emotionele wereld door en door kennen, zien geen tot weinig potsierlijke drama's in hun leven.
Op collectief niveau geldt dit ook, en zo is er in de geschiedenis van de laatste eeuwen een nachtmerrie van kolossale proporties ontstaan. Van een mensheid die grotendeels te weinig zelfkennis heeft.

Wakker worden is letterlijk wakker worden tijdens de droom, en dus de wereld van de lucide droom binnenstappen. Op het moment dat we liggen te slapen is het trainen van lucide dromen een prachtige oefening voor het vergroten van ons bewustzijn. Op de momenten dat we niet in bed liggen betekent luciditeit: het besef dát een heldere geest de werkelijkheid verandert, en hoe een heldere geest de werkelijkheid verandert.

Oorlog om het bewustzijn

De echte oorlog die er momenteel woedt is de oorlog om het bewustzijn. We hebben collectief bepaalde gedachtes, bepaalde overtuigingen, alles wordt ons keurig netjes gevoed en we krijgen vanaf jonge leeftijd kaders mee hoe we over ons leven mogen denken.

Wanneer begint dat? Wat wel eens kan helpen is voor jezelf om terug te gaan naar de herinnering van toen je 4 jaar oud was: hoe dacht je toen over je bewustzijn?
Een 4-jarige kan zich erover verwonderen dat het de enige is met een bepaald perspectief op de wereld: het is eigenlijk uniek dat we als individu bestaan.
Meestal is de omgeving niet in staat dit aan het kind uit te leggen. Die hebben een verhaal, precies het verhaal dat anderen ook hebben, en weer anderen ook, maar vaak komt dat erop neer dat mensen niet al te moeilijk willen doen. Het is gewoon zo. 

Vervolgens ga je naar school en waar je ook naar school gaat, het eerste jaar is vaak een flinke trap op de rem. Ik kan me zelf herinneren dat ik als 4-jarige besloot dat het voor de gemoedsrust van anderen beter was om gewoon mee te doen, om de rol van lerende leerling in te nemen. Natuurlijk kreeg ik een werkelijkheid gevoed die totaal niet overeenkwam met wat tot dan toe de meer diepere gedachtes waren geweest, maar ik moet ze bewust naast elkaar hebben gezet: aan de ene kant mijn ideeën over een uniek bewustzijn, en aan de andere kant de wereld van verwachtingen om me heen.
Ieder kind maakt op een of andere manier zo'n proces door (zie ook het werk van Gurdjieff), en het kan helpen dat voor jezelf weer in herinnering te roepen. De eerste vier jaar zijn ook vaak de jaren dat je een overtuiging krijgt over wie je bent als persoon, overtuigingen die lang niet zo solide zijn als we denken en die ons een leven lang kunnen achtervolgen.

Think-tanks voeden onze belevingswereld, dat begint pas echt goed wanneer je de school binnenstapt.
Wat doen we? We leren dat er mensen zijn met hoge functies die met een bepaald onderwerp bezig zijn, en dat dat kennelijk belangrijke onderwerpen zijn. Televisie-debatten sluiten daar naadloos bij aan.
Klimaat, democratie, gelijkheid, vrijheid van meningsuiting, economische vooruitgang in de derde wereld, of de multiculti-samenleving. Onze experts zijn ermee bezig dus .. het zal wel. Het zal wel. Kennelijk is het van belang om daar al onze aandacht aan te besteden.
De onderwerpen buiten onszelf worden - in de westerse wereld althans - gepresenteerd als vele malen urgenter dan de innerlijke balans. Buiten een paar artistieke inspirators om, leren we eigenlijk dat dat balans vanzelf wel komt, als we maar vrede op de wereld nastreven, en dat we daarvoor het beginsel van 'gelijkheid van individuen' goed moeten doorgronden.

En wat gebeurt er? We zoeken het buiten onszelf. En voor we het weten lopen we rond als een soort zombies en zo maken we onbewust een boel mogelijk. 'Democratisering' in gebieden waar de VN voet aan de grond zet, Starbucks, Gucci, Monsanto, de vaccinaties, de Ipad kleuterscholen, de Free Trade Act, de gangsterbanken, het zijn letterlijk spoken die inmiddels in alle landen voet aan de grond hebben gekregen. Een populaire gedachte is dat dit nu eenmaal de weg is die de wereld opgaat. Ja.. dan wel.


Observerend bewustzijn

De quantum-mechanica presenteert ons de objectieve werkelijkheid als ware het een soort regenboog. Is een regenboog echt? Wij zijn niet de enigen die een regenboog zien, zoveel is duidelijk, maar maakt dat de regenboog echt?

Wat gebeurt er als twee mensen een regenboog zien: en één besluit te blijven staan en de ander loopt ernaartoe. De één ziet de ander in de regenboog .. en het kan niet anders of ze zien allebei een andere regenboog.
Wat we om ons heen observeren bestaat bij gratie van een observerend bewustzijn. Onze geest maakt het vaste materie: de quantum-mechanica laat zien dat vaste objecten voor een minuscuul percentage ook echt uit vaste stof bestaat: alles is energie. Dit kan even verhelderend als verwarrend zijn, maar de objectieve materiële werkelijkheid blijft een grote projectie van ieder persoon afzonderlijk.

Oude tradities begrepen op een diep niveau dat de buitenwereld onlosmakelijk verbonden is met ons innerlijk. De Nag Hammadi geschriften zijn in 3e / 4e eeuw in Egypte verstopt tijdens de opkomst van het christendom, en pas in 1945 ontdekt. Er wordt gesproken over waandenkbeelden en verwarde dromen.

Zo waren zij onwetend aangaande de Vader, 
daar zij hem niet zagen. 
Doordat dit zich uitte in angst en verwarring 
en instabiliteit en twijfel en verdeeldheid, 
waren er veel waandenkbeelden 
en loze onzinnigheden waaraan zij leden, 
alsof ze in slaap gedompeld waren en aan verwarde dromen ten prooi...

Dan weer is het of iemand hen vermoordt, al is er niemand die hen achtervolgt, 
of zij doden zelf die hen nastaan, want ze zijn met hun bloed bevlekt. 
Tot het moment dat zij die dit alles meemaken wakker worden: 
zij die in al deze verwarringen waren, zien dan niets, 
omdat het geen reële dingen zijn.
Zo is het met hen die de onwetendheid hebben afgeworpen als de slaap: 
ze houden haar niet voor iets reëels, 
noch houden ze haar werken voor werkelijkheden, 
maar ze laten ze achter zich als een droom in de nacht.

Bron: het evangelie van waarheidMensen die onwetend zijn, die slapend rondlopen, waardoor ze uiteindelijk zelfs elkaar gaan vermoorden.
Hoe duidelijk willen we het hebben? 1700 jaar lang verstopt, het label 'waarheid' erop, na al die tijd gevonden in het rampjaar 1945, alsof het spirituele wekkers zijn waarvan de tijd is gekomen om in de driedimensionale werkelijkheid te verschijnen. Wat gaan wij ermee doen?

Sturen

Synchroniciteit is het kernwoord: gebeurtenissen die voorbij toeval gaan, en die gebeuren omdat wij er op een bepaald niveau onze energie op richten. De vraag is of we dit kunnen sturen. Dat kunnen we..
Dus nee, de vraag is dus: hoe ver gaat dit?
Mensen herkennen dit wel uit hun persoonlijk leven.. de magie waarmee dingen gebeuren zodra je een sterke intentie hebt en je je laat leiden door intuïtie.. dat is het sturen.

Je creëert met je intenties gebeurtenissen in je leven met mensen erin die met hun intenties gebeurtenissen creëren met jou erin. Machtig! Het valt absoluut te trainen, en zo maken wij een gezamenlijke lucide droom: de realiteit als een droom waarin niets je meer overkomt, maar waarin je alles stuurt.

Het veronderstelt een schone geest, een sterke intuïtie van verschillende kanten, en dan hebben we het type magie geen duistere macht nog bij kan. De enige psycholoog die oog had voor dit fenomeen was Carl Jung, en hij is in feite de onbetwiste meesterpsycholoog van de laatste eeuw.
Als je bewust in de wereld staat, kun je op zo'n manier met je projecties werken dat ze je van dienst zijn, en niet andersom: dat je projecties met je aan de haal gaan. Dat is luciditeit en op het moment staat de mensheid schijnbaar aan het begin van een ontdekkingsreis in de innerlijke wereld.

Daniel Pinchbeck maakt een vergelijking met de ontdekking van elektriciteit in 1752. Uiteraard wisten mensen vóór die tijd wel dat er zoiets als elektriciteit bestond (de bliksem), maar ze hadden geen idee dat ze dat ooit systematisch zouden kunnen benutten. Hetzelfde geldt nu voor onze paranormale gaven, we weten wel dat het bestaat, maar laten ons er allemaal veel te veel door verrassen. Wat is er straks mogelijk als we ons realiseren dat wij onze eigen realiteit creëren?
Conditionering door psychoten

Maar komt het nog wel goed? We zitten met een virus dat ons in de greep houdt, met een groep psychoten die een onvoorstelbare macht hebben over anderen, die op hun beurt zichzelf aangestoken zien door hetzelfde virus en dit ook uit gaan dragen.
Het virus is zo besmettelijk: op een of andere manier besmet zijn is een voorwaarde geworden om de maatschappelijke ladder echt te bestijgen.
Hoe hoger we komen hoe meer we in de ban komen van competitie. De noodzaak om geld te vergaren is al helemaal geconditioneerd in onze primaire centra dat we ons eigenlijk niets anders kunnen voorstellen: zo zijn mensen nu eenmaal toch? En voor wie de ziekte goed te pakken heeft, is dat absoluut geen probleem: het virus herkent zichzelf ook helemaal niet als een probleem.

En daarom kon nooit eerder in onze geschiedenis de kloof tussen rijk en arm op zo'n geraffineerde wijze versterkt worden als in de laatste 20 jaar. Het is zo'n totale waanzin geworden dat het medische systeem - een systeem dat beweert geestesziekte te kunnen identificeren - de grote Wetiko's aan de top als kerngezond kenmerkt.
Artsen die de ziekte niet herkennen, en die gezonde mensen ziek maken. Leraren die wijsheid niet herkennen, en die slimme kinderen dom maken. Rechters die onschuldigen vastzetten, banken die hele gemeenschappen in het verderf storten, sociale systemen die mensen tegen elkaar opzetten, voeding die mensen ondervoedt, een spirituele beweging die besluit dat negativiteit niet bestaat, dus dan hoeft er ook geen aandacht voor te zijn.
Telkens als er een tegenbeweging ontstaat, blijkt die ook op een sluwe manier in het voordeel van het virus te werken. Sommige virussen zijn in staat alles te vernietigen inclusief zichzelf.
Rabiëspatiënten die stervende zijn, nemen het gedrag over van de ziekte waarmee ze geïnfecteerd zijn. Ze tonen een drang om anderen te bijten (om de ziekte voort te zetten).. en zijn niet meer in staat om te drinken (om zo de ziekte bij zichzelf in stand te houden). Wetiko is de rabiës van de psyche, het is de grootste uitdaging voor de mensheid sinds mensenheugenis.

Het virus presenteert ons een duivels dilemma: als we geloven dat het bestaat, dan hebben we het eigenlijk al gecreëerd, en houdt het ons in zijn greep.. maar als we besluiten dat het niet bestaat en dat we het geen aandacht moeten geven, dan kiezen we voor onwetendheid en dan houdt het virus ons ook in de greep. Een delicate middenweg is vereist. Weglopen is geen optie.

Duisternis in onszelf

Het opzetten van een tegenbeweging kan een uitnodiging zijn om te gaan wijzen: zij hebben het gedaan! Niet wij, maar zij! Dat is letterlijk het virus dienen. Je scheidt je af van je eigen duisternis, en projecteert het naar buiten toe. Duisternis in jezelf waar je eigenlijk niet zo goed raad mee weet, kun je dan lekker van je af wijzen. Precies het gedrag dat het virus mensen ingeeft, dat alleen met een externe vijand kan blijven bestaan.

Het antwoord ligt in de schone geest, en daarvoor moeten we ons intensief bezighouden met het kwaad.. in onszelf.
Wat zijn onze eigen demonen, wat zijn onze verslavingen, wat zijn onze valse gedragspatronen, wat zijn de zaken over onszelf die we liever uit de weg gaan? Het is je eigen angst die die vragen helemaal niet wil beantwoorden, die weet allang dat je eigen ellende nu eenmaal komt door de ander. Ook dit is dus een duivels dilemma: we staan onder invloed van een virus dat nooit zal erkennen dat het een probleem is. Ontkenning is een krachtig mechanisme.

Zelf-reflectie is de beste dienst die wij de wereld kunnen bewijzen. Wie zijn we echt? Wat is van onszelf, en wat is ons in een ver verleden aangepraat? Wat zijn onze gevoeligheden, waar komen die vandaan? Alleen op die manier zullen we uiteindelijk op authentieke wijze kunnen creëren.. iets wat we uiteindelijk dan nog wel moeten creëren natuurlijk, maar de aandacht ligt allereerst bij zelf-reflectie. Het antwoord dat daar nu geen tijd meer voor is, is ontwijken. Alleen via zelf-reflectie kunnen we iets authentieks creëren, en via zelf-reflectie gaan er ook dingen zoals synchroniciteit gebeuren. Bestrijden van het virus vereist dat we brandschoon zijn van binnen, en dat wij volledig in onze kracht stappen, anders maken we geen schijn van kans.

En toch is het niet nieuw.. de Aboriginals waren op diep niveau verbonden met de 'dreamtime' en hebben daar nog steeds ideeën over. En in de geschiedenis van het christendom is er het werk van Jakob Boehme, de eenvoudige schoenmaker die zich in 1600 ontpopte als vader van de Duitse filosofie (als inspirator van Hegel). Na een langdurige vroomheid en een vasthoudendheid om het kwaad in de wereld op diep niveau te doorgronden, kreeg Boehme een helderheid van geest die feitelijk boven hem uitsteeg, en die hij ook nog eens haarfijn onder woorden kon brengen. Brandschoon.

Carl Jung zag in zijn praktijk: telkens wanneer het kwaad opdoemt in een persoonlijk proces, kwam er een dieper goeds uit de ervaring. Hij zag hetzelfde op collectief niveau: 'zolang Satan niet geïntegreerd is, is de wereld niet genezen en de mensheid niet gered. Hoe kan het kwaad worden geïntegreerd? De enige manier is dit naar ons bewustzijn te brengen, het te assimileren, waardoor de duivel geen autonoom bestaan meer heeft.'


Kairos
Het is een historische tijd, een tijd dat de goden van het onbewuste zich kunnen gaan transformeren. De Grieken noemden dit Kairos, het juiste moment voor transformatie. Het is alsof ons met deze enorme duisternis van deze tijd iets wordt verteld. Alleen door echt bezig zijn onszelf te vernietigen, leren we hoe we ons niét moeten vernietigen, maar dat hebben we duidelijk nog niet geleerd, anders waren we onszelf nu niet aan het vernietigen. Een Middeleeuws gezegde luidt: licht over de duisternis is de Antichrist, licht via de duisternis is de Christus.
Lucifer is de duivel én de brenger van het licht, dat is geen satanische omkering geweest, daar zit een wijsheid in. Het is de duisternis van deze tijd die ons dwingt om verder te kijken..

Iets concreter: we weten dat er een transhumanistische agenda is.. die werkt met het idee dat onze hersenen en ons diepste zelf een soort computer zijn. Bv de presentatie van Kevin Warwick. Het idee is : met behulp van techniek kan alles wat zich in ons brein afspeelt steeds sneller geüpload en gedownload worden, mocht je iets mankeren aan het een of ander (wat met alle chemicaliën natuurlijk steeds vaker het geval is)...  totdat wij geen mensen meer zijn.
Een drama natuurlijk, maar wat doet dit met ons? Het dwingt ons om onze focus te verleggen van de materiële werkelijkheid naar de meer energetische werkelijkheid. Die van het vage voorgevoel, die van het wonder, dat is een realiteit waar geen computer bij kan.
Overoptimisme is een vloek.. maar als de wereld doorgaat, en dat lijkt me toch een vrij redelijke aanname, dan komt er een moment waarop authentieke gemeenschappen de rol gaan overnemen van het imperium van  machten buiten onszelf. Een moment waarop de valse constructie volledig in elkaar stort, omdat mensen er geen aandacht meer aan besteden.. én omdat er een alternatief bestaat. Dit kan alleen vorm krijgen via diepgaande zelfkennis en de magie van de intentie.


Inspiratie van Paul Levy, Dispelling Wetiko, 2013.

Paul Levy is voorzitter geweest van de Carl Jung Foundation in New York, en richt zich nu op het project: www.awakeninthedream.com. Levy is de afgelopen 25 jaar intensief bezig geweest met Birmees en Tibetaans boeddhisme. Vóór die tijd was hij zelf gemedicaliseerd als psychiatrisch 'geval', maar hij heeft synthetische medicatie altijd geweigerd.De troonswisseling

Wie met een half oog kijkt naar de voorbereidingen voor de troonswisseling, zou bijna zeggen dat Nederland een oude traditie in ere houdt: het staatshoofd doet een stapje terug, en een jong gezin neemt de rol over.

Maar wat wringt er toch ? Zijn het demonstraties op een speciaal plein, toegejuicht door hetzelfde instituut waartegen je staat te demonstreren ?
Of is er meer? Soms zijn het buitenlandse expats die de sfeer beter opmerken. "Deze vrouw speelt een hoofdrol bij de Bilderberg-conferenties, dus zullen we onze mond maar houden."

Uiteindelijk betekent dat altijd weer dat ik in gesprek raak over de meest smerige zaken in Nederland van de laatste 15 jaar. Verborgen 'in plain sight'.
De crux zit hem in de zaak Vaatstra, de ontmaskering van het justitie-apparaat, met op 19 april de veroordeling van de rechtbank in Leeuwarden, 11 dagen voor de troonswisseling.

Voor wie de zaak Vaatstra wil bestuderen, geef ik een aantal links van mensen die zich onvermoeid hebben beziggehouden met waarheidsvinding. Hier geldt hetzelfde als bij veel andere zaken: lees je eerst in. Het wil nogal eens helpen om eerst alle feiten op een rijtje te hebben, voor je te wagen aan ideeën.

www.boublog.nl
www.rechtiskrom.wordpress.com
www.argusoog.org
www.beerputweblog.wordpress.com

En op youtube de serie JDTV: Marianne Vaatstra

Orders kwamen van hoger hand om de moordenaar via het grenshospitium zonder nadere identificatie het land uit te zetten, maar op een vergelijkbare manier kwamen de orders van hoger hand om deze slepende zaak vóór de troonswisseling af te ronden.
Een rapport van het NFI (Nederlands Forensisch Instituut), een DNA-match die uit de hoge hoed werd getoverd, én een bekentenis bleken voldoende om het hele systeem weer eventjes te kunnen laten draaien. Zo gaat dat in Nederland. De kwade genius achter het netwerk van kindermisbruik en kinderporno in de justitietop op tijd met pensioen, boer Steringa veroordeeld, en voor de media, de advocatuur en haar 'onderzoeksjournalisten' is de kous af.


In de onopgeloste moordzaak van Marianne Vaatstra gaat het met name om de rol van twee asielzoekers Ali H. Hassan en Feik Mustafa, die de dag na de moord ogenschijnlijk spoorloos verdwenen, maar die naar later is aangetoond op last van justitie het land zijn uitgezet. De vader van Ali Hassan is een hoge officier in het Amerikaanse leger, de vader van Feik Mustafa is een Koerdische leider. Vanaf dag één is besloten om het asielzoekerscentrum niet in het onderzoek te betrekken, ondanks gericht bewijs van de getuigen en duidelijke signalen van de speurhonden.
Het gaat verder om de rol van twee Duitsers, Wolfgang Hebben en Ludger Dill. De eerste handelde in drugs en kinderporno en bezat een stacaravan op het terrein van het asielzoekerscentrum van Kollum waar één en ander gebeurde, pornofilms etc. De caravan ging een week na de moord op mysterieuze wijze in vlammen op, en we weten van de vrijwillige brandweer dat ze het terrein niet op konden om te blussen. Ludger Dill werkte met Hebben samen, hij was de vorige eigenaar van het terrein van het asielzoekerscentrum en had ooit plannen kenbaar gemaakt om op die locatie een kinderdorp op te zetten.
Het gaat bovenal om de rol van de  toenmalige directeur generaal van vreemdelingenzaken en baas over het asielzoekerswezen, Joris Demmink, tegen wie meerdere aanklachten lopen wegens kindermisbruik en verkrachting.
Dat verklaart de absurde wendingen van de afgelopen 14 jaar in het dossier Vaatstra. Demmink was in 1999 in Nederland de enige persoon die zich in de positie bevond om de twee asielzoekers weg te sluizen. In 2002 bestond al een compleet dossier over deze man vol met aanklachten, maar hij werd alsnog benoemd tot Secretaris-Generaal, de hoogste ambtenaar bij justitie. Zulke benoemingen gaan niet buiten het staatshoofd om. Een publieke hoorzitting die in Helsinki is georganiseerd door Amerikaanse senaatsleden over de aanklachten tegen Demmink is volledig genegeerd door de Nederlandse media.
Lees ook The Dutch untouchables: een interessant stukje in de Engelstalige media over de arrogantie van de Nederlandse elite.

De mogelijkheid dat de moord op Vaatstra min of meer toevallig zou zijn gepleegd waarna alles onder het tapijt moest worden geveegd, is even goed onderzocht als de mogelijkheid dat de moord compleet is uitgedacht en geheel volgens plan verliep. Inspanningen van justitie om 14 jaar lang systematisch alle bewijsvoering in deze zaak tegen te werken, wijzen wel degelijk op het laatste. Het is gruwelijk, schokkend, om boos van te worden, en we kunnen de ons de psychologische defensieve reactie wel voorstellen: 'laat het alsjeblieft een gewone boer zijn'. Maar het was geen gewone boer, en het was ook geen toevallige moord.

Tijdstip, locatie, maanstand, type verwondingen, de nabijheid van een satanische sekte, alles wijst op een ritueel karakter, en het was niet voor niets de eerste conclusie van deskundigen uit politie- en justitiekringen dat de dader zou hechten aan occulte symboliek.

Sommige moorden worden per definitie nooit opgelost, omdat het justitieapparaat zelf iets te verbergen heeft. In Engeland heeft Christopher Everard uitstekende documentaires gemaakt over offers en rituelen in de top van de vrijmetselarij. Neem bijvoorbeeld vier uur de tijd voor zijn documentaire over de moord op Diana, maar ook de informatie over het pedofilie-schandaal in een weeshuis op Jersey.
In de Nederlandse top zien we dezelfde machtsstructuur en kunnen we dezelfde rituelen verwachten, alleen hebben wij minder goede documentaire-makers.
Het meest in het oog springend is het pedofiele netwerk van het ronde huis in Nunspeet, nu zo'n 100 jaar geleden, maar ook het nog altijd onopgehelderde netwerk rond Marc Dutroux.

De nacht van 30 april op 1 mei is de Walpurgisnacht, een belangrijke nacht in voorchristelijke tradities. In '99 komt daar bij: de volle maan, een essentieel element.
West-Europa had inderdaad een occulte traditie van vóór het christendom, maar daar ligt het probleem niet. Veel belangrijker is dat de oude occulte data en geheimen in de 18e eeuw zijn gekaapt en ingevuld door een organisatie van vrijmetselaars, die ook in Nederland machtig zijn geworden. De illuminati is opgericht op 1 mei 1776. Er is iets met die dag. Goethe heeft de rituelen van Walpurgis trouwens al beschreven in de Urfaust uit 1775.

30 april op 1 mei. Zijn er andere gebeurtenissen op die data? Ja, die zijn er. De aanslag op Koninginnedag in 2009 was 10 jaar na de moord op Marianne Vaatstra.
Karst Tates, de Suzuki Swift, de Naald: drie elementen die vaak zijn herhaald in de media, net zoals het exacte tijdstip (11:50.31) (=11:9) dat de auto door de hekken reed in de eerste reportage. Er was over nagedacht: de rijrichting van de auto, de schade aan de auto, de positie van de koninklijke bus, de toestand van de 'bestuurder'. Er bestaat een lange tekst over de aard van deze aanslag in het Frans, maar ik kom er voorlopig niet bij. Dit is een van de gebeurtenissen waarbij youtube weinig verder helpt.

Wie een blik werpt op de kaart van het centrum van Apeldoorn en de velden van Kollum ziet dat er zich een zelfde soort driehoek aftekent in het landschap. In Apeldoorn met de Egyptische obelisk aan de top (zie discussie).

Nu wordt het eng. Of niet? Satanische moorden zijn getekend in symbolen in het landschap, in tijdstippen, data, numerologie, namen.
Een rituele moord is eigenlijk niets anders dan een moord op een vooraf uitgemaakte locatie en vooraf uitgemaakte tijd. Welke god was dat ook alweer, die offers verlangt? We lezen over de Azteken die dit deden, maar de mensen die bij ons de macht vertegenwoordigen doen precies hetzelfde. Nog wel. We komen er nu zo langzamerhand achter.

Op de website anarchiel.com staat een bijdrage van Eheu over de Vaatstra-zaak, het ritueel op Koninginnedag en over parallellen met methodes van de Italiaanse mafia. In sommige zaken wordt niets aan het toeval overgelaten, symboliek, alles staat met elkaar in verband, en ze worden per definitie nooit opgelost.


De belangrijkste vraag die zich dan aandient is of de aanslag op Koninginnedag 2009 voortkwam uit een oude vete tussen de vrijmetselarij en het koningshuis. Tussen zuid en noord. Philip K. Dick schreef ooit: 'the empire never ended'.
We zijn onze 'beschaving' in de lage landen ooit begonnen als kolonie van het Romeinse rijk, we zijn gaan schrijven met het Romeinse alfabet, we zijn grootgebracht door Rome... Rome en de vrijmetselarij hebben elkaar lang gebruikt, maar in 1884 kwam het tot een definitieve breuk. Sinds die tijd worden oude instituten gebruikt, ogenschijnlijk zelfs nieuw leven ingeblazen, voor zolang het duurt. Bankiers en vrijmetselaars kunnen wel een soort instituut aan de top gebruiken, voor zolang het duurt.

Alternatieve media willen hier nog wel eens aan voorbij gaan, maar het is geen gekke veronderstelling dat Koninginnedag 2009 juist een aanslag was tégen het koninklijk huis en de Nederlandse staat (en niet ván deze club). Koninginnedag 2009 is wat dat betreft nog vrij helder. De koninklijke familie die in die open bus zat, had dat ritueel niet besteld.

Maar voor de zaak Marianne Vaatstra geldt eigenlijk precies hetzelfde. Er zijn overal parallellen met 30-04-1999. De datum, de symboliek, de namen, maar ook de oude vete. Marianne Vaatstra lag in de Keningswei, dat zijn de details waar het om gaat.
In november 2012 werd er vrij plotseling op aangedrongen om de zaak Vaatstra voor het publiek allemaal een beetje ogenschijnlijk georganiseerd af te ronden. Ik had in december al het vermoeden uitgesproken dat dit een signaal was voor een komende troonswisseling en ik was niet de enige.
Maar wat ik niet wist, is de hele afwikkeling van de zaak Jasper Steringa zo duidelijk verbonden zou blijven aan die hele troonswisseling. Met vandaag de ontmaskering van het hele justitie-apparaat, 19 april in Leeuwarden, 11 dagen voor de 30e, 19 april is een belangrijke datum in de geschiedenis van de laatste 300 jaar, en staat in het teken van offer en misleiding. Het is een bizar slot van een onderzoek dat de afgelopen 14 jaar eigenlijk nog veel bizarder is geweest: getuigen die niet gehoord zijn, vrienden die er die avond bij waren die plotseling in alle toonaarden zwegen, onderzoekers die zijn vertrokken, bewijs dat verdween, mensen die zijn bedreigd.

En natuurlijk is er meer. Op precies dezelfde dag dat DNA-onderzoek wordt aangekondigd in de zaak Vaatstra (18-02) verdwijnt Friso onder de sneeuw, en op precies dezelfde dag dat iemand op grond van dat DNA-onderzoek wordt aangehouden (19-11), toont meneer uit het niets ineens weer sporen van bewustzijn, althans dat lezen we. Haal de krantenkoppen erbij, op beide dagen staat het 'nieuws' naast elkaar. Waarom twee keer op precies dezelfde dag? Wat is dat voor een wrang toeval? Gewoon toeval? Of is er een soort wet? Dat de leugens altijd gepaard zullen gaan met waarheid? Synchroniciteit heeft ons nog wel eens iets te melden.

Hoe zat het ook alweer, met dat sneeuwincident? Juist van expats krijg ik daar steeds vragen over. Was dat eigenlijk wel waar, waarom horen we er niets meer over ? En laten we eerlijk zijn: het was altijd al een beetje vreemd. Er was geen foto en geen bevestiging vanuit het ziekenhuis in Londen. We hadden enkel een koninklijke getuige, een koninklijke arts, en een koninklijke journalist (van de NRC) die allemaal toevallig in de buurt waren. En als we de media moeten geloven hebben ze het nog moeilijk gehad met hun rol. De getuige had vervolgd kunnen worden, zo lezen we, maar dat is op het laatste moment afgeblazen. De journalist kreeg het nog lastig op haar werk, zo lezen we, met het mooie tegenverhaal waarbij ze haar boekje te buiten zou zijn gegaan. Dat laatste had vooral het effect dat zelfs de grootste sceptici onder de Nederlandse krantenlezers niet meer twijfelden aan de basisaanname : Friso lag onder de sneeuw. Psychologie hè? De crème de la crème van de psychologische technieken vinden we in de westerse wereld.

De echte getuigen van wat er die dag wél gebeurde (drie Noorse skiërs), de echte arts (de dienstdoende Zwitsers) en de echte kritische journalist (de Kat) moesten buiten beeld blijven of worden geridiculiseerd. Met name de rol van de Noren is interessant, zij waren ter plaatse, ze hebben achteraf nog een interview gegeven aan een Deense krant waarin ze hun verhaal doen  - maar daarna horen we niets meer van ze. Niemand in Nederland die hen uitnodigt voor een praatprogramma: ze zijn lang genoeg doodgezwegen om nog te denken dat hun getuigenis belangrijk zou kunnen zijn. Friso moest uit zijn publieke rol, zo veel is duidelijk, om wat voor reden dan ook. Dat kan echt een veelvoud van redenen zijn.

En wie een klein beetje op onderzoek uitgaat in de zaak Vaatstra weet ook : er lag al die tijd een getuigeverklaring van een advocaat, die beweert dat Friso in de nacht van 30 april op 1 mei 1999 in Friesland was. Wat is dat toch? Wat moeten we hiermee? Is ze in de war, zoals de media ons doen geloven? Spreekt ze de waarheid, zoals Micha Kat suggereert? Of is er een derde optie? De vraag zou eigenlijk moeten zijn: waarom spreekt zo iemand vrijuit?
Wat we nog wel eens vergeten is de macht die de vrijmetselarij in Nederland heeft. Coderingen, FM (Feik Mustafa), MV (Marianne Vaatstra), de Keningswei, een Pyramide, het doet denken aan een aantal macabere Italiaanse moordzaken.

Lees je in in de bijdrages van Eheu en ontdek de parallellen. Wat zich dan aftekent is de macht tegenover de macht. Het koningshuis dat wordt geleefd door een satanische club boven hen. Wie heeft voorgesteld dat de familie in 2009 naar Apeldoorn gaat om op de seconde langs die ellendige Egyptische obelisk te rijden? Niet het koningshuis.
Orders om de zaak Vaatstra voor het publiek voor eens en voor altijd min of meer begrijpelijk en ordelijk af te ronden, ten koste van wat dat maakt niet uit. Dat kon wel eens uit de koker van het koningshuis komen. 'We konden niet anders'. Het feest van de troonswisseling moest een echt Nederlands feest blijven. De hele zaak dwingt ons inmiddels wel om goed wakker te worden.

Beatrix compleet negeren is een bekende afweging, maar het is wel erg makkelijk om te beginnen over astrologische veranderingen, maar tegelijkertijd het hele corrupte juridische, financiële en politieke monster te laten voor wat het is.
Waarom niet onder ogen zien wat voor een absurd systeem er op dit moment werkelijk bestaat, dat willekeurige onschuldige mensen kan vastzetten enkel omwille van de belangen van diegenen die zich boven ons stellen. Zo absurd, dat het vaak gewoon niet wordt geloofd, niet hier.

Het licht moet erop, hoe weet je anders of je daarna de juiste kant op gaat? Een fascistische wereldorde kan alleen effectief zijn als het pretendeert groen en vreedzaam te zijn, als mensen het niet herkennen als oude wijn, bijvoorbeeld omdat ze zich er nooit zo erg mee bezig hebben gehouden.

Ik vraag me wel eens af of er ruimte blijft voor iemand als Beatrix. De leegte die ze uitstraalt, lege woorden, een lege blik. Laten we het zo zeggen: als ik werkgever was en deze mevrouw komt solliciteren, zou ik haar toch teleurstellen. Te weinig persoon, te weinig mens, we vinden wel een reden om het te verbloemen. En dan zullen we over Willem-Alexander maar zwijgen. Ik denk dat de leden van het koninklijk huis het niet lang meer gaan redden.

Het licht moet erop: eerst de absurditeit onder ogen zien, met name ook de angst voorbijstappen, daarna kun je je richten op de positieve vibes van de komende jaren.
Dit heeft allemaal geen enkele toekomst, het zou een goelag worden, het is nu al het type fascisme waar George Orwell over schreef. Onder leiding van wetenschappers en DNA-databanken, want ook daar worden we nu voor warm gemaakt. Stel je voor! Dan zijn we pas echt veilig!

Archonten
Archonten zijn geen aliens, maar krachten in de spirituele wereld die altijd zijn erkend door natuurvolkeren. Het zijn als het ware interdimensionale entiteiten die invloed uitoefenen in de zichtbare wereld. Archonten houden mensen zoveel mogelijk in de 3e dimensie, die van materie, en voeden zich met de energie van mensen in een relatief laag bewustzijn. 

We zijn omringd door een onzichtbare wereld van voorouderlijke geesten, goede en kwade krachten, die kunnen worden opgeroepen en bezworen. In de animistische traditie hadden kunst en rituele gebruiken een belangrijke functie.. het was de connectie met de andere wereld. 

De term Archont komt uit de gnostische bronteksten van de Nag Hammadi Codices - dat zijn 50 teksten uit de eerste en tweede eeuw na Christus - in 1945 ontdekt in Egypte. De ontdekking in 1945 zorgde voor een grote re-evaluatie van vroegchristelijke geschiedenis en de aard van gnostiek.

Volgens gnosten is de wereld zoals we die kennen geschapen door Archonten. 
Dat wil zeggen: de aeon Sophia, de rechtstreekse connectie met de bron van alles, heeft toegestaan dat de schepping van de materiële werkelijkheid in handen kwam van de Demiurg, . 
In de woorden van het evangelie van Philip: de manier waarop de wereld tot stand is gekomen was nadrukkelijk een vergissing ('overtreding' in de vertaling van Luttikhuizen) (NHC 3: 99). 

Gnosten verzamelden kennis over de wereld om hen heen via sjamanistische gebruiken, net als de Maya's. Kort nadat het Nieuwe Testament werd opgeschreven en de nieuwe rol die Jezus werd toebedeeld, was er voor de gnosten geen enkele plaats meer. Volgelingen werden vermoord, geschriften verbrand en de leer werd uit de geschiedenis geëlimineerd.

Wat was er zo ketters aan de gnostische leer? De God in Genesis is niet de echte schepper. 
Genesis verwijst naar de situatie waarbij de mens met behulp van een slang de dualistische wereld betreedt, terwijl de Demiurg in woede ontsteekt.
De ironie is dat de mens in zijn spirituele kern creatiever en intelligenter is dan de schepper van de materiële werkelijkheid waarin hij leeft. De Demiurg kan enkel floreren op kopie en simulatie. 

Om de kromme situatie toch te laten voortbestaan en te kunnen overleven, proberen Archonten de mens in een laag bewustzijn te houden, zodat ze zich kunnen voeden met negatieve energie. 
In de Middeleeuwse volkswijsheid vinden we dit nog terug als de duivel, die op slimme manieren (door simulatie van de wereld om ons heen) mensen verleidt om hun eigen energie af te geven. 
Archonten doen dit door mensen in machtige posities te manipuleren. Gnosten zagen dit gebeuren met de opkomst van het Romeinse Rijk, in de tijd dat de huidige Bijbel werd samengesteld.

Natuurvolkeren van vóór het Romeinse Rijk hadden hun spirituele warriors , mensen met talent en discipline die konden 'zien' hoe archontische entiteiten hun 'strijd' voeren. 
Deze warriors hadden hun bewustzijn in verschillende dimensies en konden bijvoorbeeld een connectie leggen met spirituele allies, om bescherming te krijgen. Een deel gaat vanzelf met de juiste intentie en goede gezondheid, maar Europese sjamanen zijn niet voor niets als eerste vermoord. Exact op de plekken van heilige Germaanse plaatsen kwamen kerken te staan, en al het contact met het hogere moest het stempel dragen van een instituut dat sinds Constantinus corrupt bleek. 

Gevolg: we kwamen nauwelijks meer in contact met onze echte potentie. We raken uitgeput in een soort van hamsterrad en hebben geen idee dat we ons kunnen opladen. Archontische krachten houden ons bewustzijn in de 3e dimensie, die van materie, waar simulatie heel makkelijk met ons op de loop kan gaan.

Intrapsychische parasieten van de geest

John Lash heeft in 2005 een verhelderend artikel gepubliceerd met de veelzeggende titel: Who wrote the Reptilian Agenda?

Lash: 'Archonten zijn intrapsychische geest-parasieten die via telepathie en simulatie toegang vinden tot menselijk bewustzijn. Ze infecteren onze verbeeldingskracht en gebruiken de kracht van de schijn om te misleiden en verwarring te creëren. 
Archonten hebben een robot-achtige aard, en zijn niet in staat tot een onafhankelijke gedachte of keuze. Ze hebben geen eigen specifieke agenda, en hun enige doel is plaatsvervangend te blijven bestaan via mensen. 

Ze zijn bizar genoeg in staat om effecten te simuleren op mensen die ze in werkelijkheid niet hebben. Ze hebben bijvoorbeeld geen toegang tot menselijke genetica, maar kunnen wel doen alsof, op zo'n manier dat mensen vallen het gepretendeerde. In die zin zijn Archonten de ultieme hoaxers. 
Als de mensheid valt voor de illusie dat archontische krachten sterker zijn dan wat dan ook, dan worden die krachten zo goed als echt, dan wordt het een illusie die zichzelf kan gaan waarmaken. Deze profielschets van Archonten volgt letterlijk uit de gnostische teksten. Zo beschrijven de Nag Hammadi Codici hoe de Archonten vergeefs geprobeerd hebben om Eva te verkrachten. Geprobeerd.. 
Verkrachting is uiteraard een mythologische voorstelling van genetische interventie, wat in Sumerische kleitabletten met veel woorden wordt omschreven en wat populaire claims over alien-interventie zou ondersteunen. Maar in het gnostische perspectief staat de mensheid hierboven: de gnosten schrijven dat de Archonten er nooit in geslaagd zijn echt te interveniëren.  

Test

De gnostische kijk op de rol van Archonten komt nauw overeen met de 'flyers' in The active side of infinity, het laatste boek van Carlos Castaneda: de flyers zijn het middel waarmee het universum ons test. Er zijn veel parallellen tussen Castaneda, en het Apochryon van Johannes. 

Die tekst suggereert dat Sophia, de kosmische intelligentie van de aarde, de archontische soort heeft ingezet en hun onnatuurlijke en misleidende invloed gebruikt. Indrukwekkend is de beschrijving hoe de heersers van de duisternis 'overspel plegen met de wijsheid' en de mensheid binden aan 'een keten van blinde dwang.' (NHC II, 1:28,16)


Imitatie 
Jay Weidner: 'Na de brand in de bibliotheek van Alexandrië werd door sommigen al geschreven over mysterieuze wezens, de Archonten. Machten van de laatste 1.300 jaar hadden de Archonten al bijna uit onze geschiedenis geschrapt, maar de teksten van Nag Hammadi geven een zeer uitgebreide beschrijving. Een beschrijving van een compleet andere wereld dan de wereld die we nu kennen. De meeste mensen realiseren zich niet dat er 2.000 jaar geleden een religie bestond, de Gnostiek, en dat dat de grootste religie was op aarde naast het Hindoeïsme. Je kunt vandaag de dag universitaire modules volgen over de geschiedenis van religies zonder dat er ook maar één woord wordt gewijd aan gnostiek. 
Gnostiek is een Grieks woord, en het betekent kennis : gnosis. De gnosten geloofden dat bevrijding alleen kan worden bewerkstelligd door kennis, door evaluatie van de werkelijkheid via zelfkennis. De bibliotheek in Alexandrië werd gerund door gnosten, en zij waren de eerste mensen die teksten en boeken verzamelden. Hun cultuur verspreidde zich door Europa en het Midden-Oosten, lang vóór de opmars van westerse religies buiten het jodendom, dat lange tijd hoofdzakelijk in het huidige Israel was geconcentreerd. 
De gnosten predikten dat rond 3.600 jaar vóór Christus een invasie had plaatsgevonden. Lang voordat de Nag Hammadi teksten werden verstopt, vergeleken de gnosten deze invasie met een een virus, afkomstig van Archonten. Zij bezaten de kunst om de werkelijkheid te kopiëren en ons zo voor de gek te houden. Als wij vallen voor de geïmiteerde werkelijkheid, en gaan geloven dat dit in feite de enige werkelijkheid is, dan kunnen zij over ons heersen. 

Volgens deze teksten kunnen Archonten letterlijk bij mensen binnendringen, en kunnen ze mensen manipuleren om plotseling dingen te doen die heel vreemd zijn. 
Archonten zijn verantwoordelijk voor het verval van cultuur, tot een façade die in niets meer lijkt op hoogtepunten van cultuur zoals we die op aarde wel degelijk gekend hebben. De aanwezigheid van archontische macht is de laatste millennia over de aarde verspreid, en in de twintigste eeuw echt geëscaleerd  

Televisie is een voorbeeld van archontische imitatie. De werkelijkheid wordt geïmiteerd, gewijzigd en ontheiligd. De Archonten zijn jaloers op de natuurlijke wereld, en op mensen in de natuurlijke wereld. Ze creëren conflicten en oorlogen om de energie te consumeren van een lage frequentie' (cq een frequentie van frustratie / angst).'


Wetenschap is een ander voorbeeld. Max Igan merkt op: 'het grootste deel van waar wetenschappers vandaag de dag mee bezig zijn, lijkt ontworpen om het natuurlijke - datgene wat we al hebben - te imiteren. Waarom zoeken we bijvoorbeeld naar het God-deeltje? We zijn op zoek naar een stukje materie dat ons bewustzijn zou creëren. Ons bewustzijn bestaat in het veld, en het vonkje van creatief bewustzijn zul je dus nooit vinden in materie. Waarom zijn we daar dan überhaupt mee bezig? 

Het gnostische antwoord is dat archontisch bewustzijn over het menselijk bewustzijn heen is gelegd. Dit archontisch bewustzijn gebruikt de creativiteit van de mensheid voor zichzelf om te creëren waar het naar op zoek is, wat het zelf niet heeft. Dat is waarom we met z´n allen soms zo vastbesloten lijken om een machine-achtige samenleving te maken van kunstmatige intelligentie.' 

Wetiko

Auteur Paul Levy heeft recentelijk een boek geschreven over Wetiko ('Dispelling Wetiko'), waarin hij een meer psychologische benadering naar voren brengt. Het boek is in de VS uitgekomen in januari 2013, in Europa is het verkrijgbaar vanaf half april. 

Archontische invloed, of zoals de Indianen het noemde 'wetiko' (een inheems woord voor psychose), is volgens Levy de grootste epidemische ziekte die de mensheid ooit heeft gekend. 
Levy : 'Als mensen worden geïnfecteerd door het wetiko-virus, zijn ze gastheer voor de wetiko-parasiet. De wetiko-kiem is een psychische lintworm, een parasiet van de geest. Net zoals computervirussen een computer kunnen programmeren tot destructie, kan wetiko de menselijke geest programmeren om op een zelfdestructieve manier te denken, te geloven en zich te gedragen.  

Wetiko is een venijnige psychische ziekteverwekker die gedachtevormen insinueert in ons brein, die - als ze onbewust worden nagespeeld - Wetiko verder voeden, en die uiteindelijk de gastheer (ons) doden. Het wil ons echter niet te snel dood hebben.. het moet de gast lang genoeg in leven laten om het virus te verspreiden, en zo de agenda te implementeren om zichzelf te propageren. Als de gast te snel doodgaat, brengt dat het ongemak met zich mee dat de bug een nieuwe gast zal moeten vinden.

Mariken van Nimwhegen, begin 16e eeuw

Levy vervolgt: 'Net als een kanker die uitzaait in de geest, zien we dan dat een klein pathologisch deel van onze psyche met wetiko meewerkt en alle gezonde delen van de psyche in zich opslokt.' 
Om Jung te citeren: "een onbekend 'iets' heeft bezit genomen van een deel van de psyche, en demonstreert zijn hatelijke bestaan, onverstoord door ons inzicht, onze reden en onze energie. Dit is de soevereine kracht van bezetenheid, de kracht van het onbewuste". 

Om de innerlijke disfunctie te maskeren, organiseert de persoonlijkheid vervolgens een uiterlijk vertoon van coherentie rond deze pathologische kern. Daardoor wordt het moeilijk om die kern nog te herkennen. Het wetiko-virus kan zich compleet meester maken van een persoon. De wil van een normaal ontwikkeld wezen wordt in feite geworven om dienst te doen in een perfide agenda. 

Als de parasiet eenmaal voldoende is verankerd in de psyche, dan wordt de ziekte de voornaamste regie van gedrag. Zoals patiënten die besmet zijn met rabiës weigeren om water te drinken (wat de infectie zou wegspoelen), zo zal iemand die overweldigd is door de wetiko-parasiet niets doen dat hem kan helpen om van de ziekte af te komen. 
In vergaande staat kan dit proces een persoon zo compleet overnemen dat de persoon er  eenvoudigweg niet meer is: er is enkel nog een lege huls die de ziekte draagt. De persoon identificeert zich volledig met het masker, maar er zit niemand meer achter.  


Definitie van archonten

Auteur John Lash heeft een drieledige definitie voorgesteld van archonten. 

(1) Kosmisch

"In de gnostische kosmologie zijn archonten niet-organische entiteiten die in het zonnestelsel zijn opgedoken vóór de vorming van de huidige aarde. 
Deze cyborgs bewonen het planetenstelsel (de stereoma - met uitzondering van de aarde, de zon en de maan). Het planetenstelsel wordt beschreven als een virtuele werkelijkheid, die archonten construeren door geometrische vormen uit de pleroma te imiteren. De pleroma, dat is de scheppende kracht in het centrum van de melkweg, daar komt ons bewustzijn vandaan.

De archonten worden in sommige mythes wel verward met goden, maar ze hebben niet de capaciteit om zelf hun gedrag te sturen (intentionaliteit), én ze hebben de vervelende eigenschap om hun grenzen te overschrijden en de menselijke wereld binnen te dringen. 
Over de archonten schreven de gnosten dat ze een intense afgunst hebben ten opzichte van de mensheid, omdat wij de intentionaliteit bezitten die zij missen. 

De scheppingsmythe van Gaia beschrijft hoe de archonten ontstonden toen de Aeon Sophia oversprong vanuit de galactische kern naar deze planeet, en de impact die dit tot gevolg had in het dichte elementaire veld (dema) in de armen van de melkweg. 
De term Aeon is een essentieel begrip in de gnostische kosmologie, en kan behulpzaam zijn als alternatief voor de lastige termen 'God' en 'Goden'. 

Een Aeon is een godheid, niet in theologische termen, maar in termen van de werking van bewustzijn. Aeons zijn geen entiteiten maar processen, die het best kunnen worden geconceptualiseerd als immense stromingen, maar dan levend, zelfbewust en met gevoel. De godin Sophia die wordt belichaamd als Gaia is een Aeon.


(2) Psychologisch 

In de gnostische psychologie (de noëtische wetenschap van de mysteriescholen) zijn archonten een buitenaardse kracht die via het onderbewuste de menselijke geest binnendringt en onze intelligentie afleidt van juiste en gezonde toepassingen. 

Ieder mens heeft van nature de potentie om gedrag te vertonen dat tegen de aangeboren menselijkheid in gaat, maar zonder archontische invloed zou dit nooit worden uitgespeeld tot krankzinnige en agressieve extremen. We zouden soms onmenselijk handelen, en dat vervolgens corrigeren, als een afwijking die we binnen de perken houden. 
De gnosten herkenden de signatuur van de archonten in de overdrijving van onze onmenselijke tendensen, in de extreme afwijking van onze aangeboren intelligentie. Archonten liften als het ware mee op de grootste menselijke zwakheden, als psycho-spirituele parasieten. 

De meest succesvolle techniek van archonten om mensen te beperken in hun eigen ontwikkeling is religieuze ideologie. Gnosten zagen in hun tijd het joods-christelijk verlossingsdenken als één van de voornaamste instrumenten van de archonten. Op subtiele manier werden mensen bang gemaakt voor de hogere machten waar ze voorheen vertrouwd mee waren.


(3) Sociologisch 

Volgens de gnosten vormen de archonten binnen de menselijke samenleving een kracht die gebruik maakt van autoritaire systemen (o.a. geloofssystemen), waardoor mensen worden opgezet om tegen hun potentieel in te gaan, en om de natuurlijke symbiose te schenden. 

Archonten zijn niet duivels in die zin dat ze autonome krachten van destructie bezitten die ze direct tegen de mensheid kunnen toepassen. Ze zijn veel meer een medium van verwarring dan van het kwaad. 
Maar als menselijke dwaling ongecorrigeerd blijft (en door archontische invloed wordt geëxploiteerd voorbij correctie), dan verandert dwaling in kwaad. De mens vertoont dan gedrag dat tegen zijn natuurlijke en universele drang ingaat.

Om macht over ons te verwerven, hebben archonten dus menselijke medeplichtigheid nodig. 
Er zijn mensen die archonten actief assisteren bij hun destructieve agenda's en die kunnen zelf ook worden beschouwd als een soort van archont (en dit is de overlap met de boodschap van David Icke).  

Mensen kunnen de archonten ondersteunen door hun mentale programma's te accepteren en te doen alsof deze robotachtige denkwijze van nature menselijk is, en dus robotachtige programma's in de samenleving ten uitvoer te brengen of zich geheel daaraan te conformeren. 

De gnosten zagen het wezenskenmerk van archonten in alle autoritaire structuren en in alle systemen die de zelfbeschikking van het individu ontkennen (Jacques Lacarriere). Voor de gnosten zijn alle menselijke instituten daarom van zichzelf al defect: macht, staat, religie, ras, natie. Voor gnosten waren alle vormen van macht een bron van vervreemding. Alle instituties, wetten, religies, kerken en machten zijn schijnvertoningen, bedrog, en niets anders dan dat. Het is allemaal een voortzetting van een eeuwenoude misleiding. Men kwam tot deze conclusie uit rationele observatie van de natuurlijke wereld en van menselijk gedrag. 

Volgens astroloog Laura Eisenhower is onze planeet op het moment verwikkeld in een grootschalig verdrijven van de archonten. Zij verwacht van ons (en spoort ons aan) dat wij actief meedoen door de demonen in ons persoonlijke leven van ons af te schudden.
De eerste stap is de demon bij de naam noemen, het met licht beschijnen. Oude tradities die wij nog in volksvertellingen tegenkomen, beschrijven dat als het duiveltje dat niet wil worden benoemd - of anders verliest het zijn kracht.Bron:

What is an archon? Door John Lash

Dispelling Wetiko. Door Paul Levy

Nag Hammadi Library, online (Engels)

Alchemy of Will. Lezing van Neil Kramer.

Exorcising hidden controllers. Door Alfred L. Weber

Brammoerland.com : in het Nederlands vertaald en online : 
Het evangelie van Thomas, 
Het evangelie van de Waarheid, 
Het evangelie Filippus, 
Donder - volmaakt bewustzijn,
Het evangelie van Maria Magdalena

Voeding en fysieke degeneratie

Weston Price

Weston Price (1870-1948) was een Canadese tandarts en voedings-pionier, die in de jaren '30 intensief onderzoek heeft verricht naar het voedingspatroon van 14 pre-industriële volkeren overal ter wereld die nooit een tandarts nodig hadden. In zijn praktijk in Ohio zag Price ernstige kaakmisvormingen en andere gezondheidsproblemen. Dat was in de jaren twintig, precies de tijd waarin de voeding in de VS volledig veranderde.. van een focus op landbouw naar industrialisatie en langdurig houdbare blikvoeding.

Hij vroeg zich waarom hij in de VS overal cariës zag, en mensen met onderontwikkeld kaakbeen (overbeet), terwijl er niet ver weg grote groepen Eskimo's leefden met voortreffelijke gebitten.

Het was voor Weston Price de aanleiding voor een wereldreis, waarin hij 10 jaar lang de meest uiteenlopende voedingspatronen beschreef van volkeren in Amerika, Europa, Azië, Afrika, en de Stille Zuidzee. Hij vergeleek de gebitten van geïsoleerde natuurvolkeren met die van hun streekgenoten die in contact waren gekomen met geraffineerde westerse voeding.

Waar ze ook woonden, deze volkeren hadden een aantal zaken gemeenschappelijk. Ze hadden zonder uitzondering rechtstaande tanden zonder tandbederf, een mooie lichaamsbouw, ze hadden een grote weerstand tegen ziekte, en ze leefden op traditionele voeding uit de eigen omgeving, met tien keer zo veel in vet oplosbare vitamines en mineralen als de westerse mens op dat moment.

Zo kwam bij de oorspronkelijke bewoners van Alaska TBC veel minder vaak voor, verliepen bevallingen veel soepeler, waren kinderen levendiger en beter weerbaar tegen ziekte dan de volkeren die waren overgestapt op bewerkte voeding (lees: suiker en zetmeel).
Hetzelfde patroon deed zich voor bij alle geisoleerde volkeren die Weston Price over de hele wereld bezocht. Ouderen wisten welke voeding nodig was, ze gaven de kennis hierover door aan de jongeren, aan de zwangere en zogende vrouwen. Ze vereerden bepaalde voeding: vis, dierlijk vet, orgaanvlees, zeewier, schaaldieren, melk, eieren.
De geheimen waren: cholesterolrijke en vetrijke producten. En dat is precies de voeding die in onze tijd meer dan eens angstvallig vermeden wordt.

Eilandbewoners ten noorden van Australie

Het boek van Weston Price uit 1939 'voeding en fysieke degeneratie' is een prachtig document uit een tijd dat er nog kerngezonde volkeren bestonden.

Degeneratie en regeneratie

Weston Price telde de gezonde gebitten en onderzocht de mineralendichtheid in de voeding; daarnaast beschreef hij hoe deze volkeren met de natuur omgingen, hoe ze voedsel vingen, hoe ze voedsel bereidden, hoe zij met elkaar omgingen. In de jaren '30 was het tragisch goed zichtbaar: hoe meer we via spoorwegen met elkaar verbonden waren, hoe meer voeding uit de 'beschaafde' wereld, hoe sneller de fysieke aftakeling begon.

Mensen uit deze volkeren met wie hij sprak maakten zich daar echt zorgen over. Hun ras, hun kracht en hun traditie ging zienderogen achteruit. Ze zagen zich door de economische pressie gedwongen tot voor hen ziekmakende voeding, en dat is de voeding die de westerse mens toen al geruime tijd gewend was : geraffineerde koolhydraten, zetmeel, suiker.

Anno 2013 is het probleem nog dringender geworden. Naast cariës en overbeet, hebben we ook nog eens een explosie van kanker, diabetes, hart- en vaatziektes, neurologische ziektes, spierziektes, autisme, ADHD, depressie, psychiatrische problemen bij kinderen, bijnieruitputting en letterlijk ondervoeding.
Wie alles inslaat bij de supermarkt ontkomt niet aan een overdaad van fructose/glucose, gistextracten, ongefermenteerde soja en transvetten, producten die aantoonbaar schadelijk zijn voor de gezondheid, en die in de tijd dat Weston Price degeneratie observeerde nog geen gemeengoed waren. Inmiddels wel. Het is al lang vijf voor twaalf geweest.

Uiteraard gaat dat samen met een explosie van de farmaceutische pillen, van zorgpakketten, tandheelkunde, orthodontie, én... met dank aan het moderne onderwijs en de massamedia, een explosie van onwetendheid.

We zitten feitelijk al 60 jaar met een hele campagne van misinformatie. We hebben met z'n allen iets te lang geloofd in de leugens van de overheid cq het voedingscentrum, maar het kaartenhuis van leugens gaat hoe dan ook in elkaar storten.

Dierlijk vet en cholesterol zijn niet de oorzaak van hartaandoeningen. De ware verantwoordelijken zijn: 
- overvloedige consumptie van plantaardige oliën en transvetten, 
- overvloedige consumptie van geraffineerde koolhydraten zoals suiker en meel
- mineralentekorten, vooral van het beschermende magnesium en jodium
- vitaminetekorten, vooral vetoplosbare A, D, E, K en vitamine C dat nodig is voor stevige vaatwanden
- te weinig anti-oxidanten, selenium en vitamine E, onze bescherming tegen vrije radicalen,
- het verdwijnen van de anti-bacteriële (verzadigde) vetten uit ons eten: dierlijk vet en tropische olie  Alaska / Polynesië 

Weston Price beschrijft dat de zwakke ontwikkeling van de kaken en de staat van het gebit slechts een indicatie is van de staat van het hele lichaam. Vooral onze organen zijn er niet best aan toe. Maar met de juiste basisvoeding kunnen we wel weer regenereren, al zullen er dan nog één of twee generaties overheen gaan.

Wat op dit moment wel speelt: voeding is één de meest gevoelige onderwerpen om over te beginnen. Vertellen dat we met z'n allen doodziek zijn of worden gemaakt is nog tot daar aan toe, suiker gaat ook nog wel, maar dat is meestal wel genoeg.
Begin niet over genotsmiddelen, zetmeel, granen of koolhydraten. Oftewel: koffie met een koekje, de boterham, en 's avonds de berg aardappels. Een gemiddeld westers lichaam krijgt veel te veel koolhydraten binnen, waardoor onze stofwisseling ten einde raad overgaat op suikervergisting (koolhydraten zetten zich om in suikers).
En de remedie: dierlijke vetten. Ook dat is niet altijd een populaire gedachte. Artikelen over gezondheid ontwijken vaak het belang van dierlijk vet (juist ook voor mensen die willen afvallen); men schrijft liever over gezonde producten die minder gevoelig liggen: het beste voorbeeld is natuurlijk olijfolie.

Het meest bekende argument van mensen die dit liever niet horen gaat ongeveer zo: er zijn zovéél mensen geweest die ideeën hebben over gezonde voeding, die ideeën lopen nogal uiteen, kortom: we weten het niet. Een ander argument: het zal allemaal best meevallen als je gewoon bruin brood eet en regelmatig sinaasappelsap drinkt. Het komt immers uit de natuur.

Het is allebei een misverstand. Maar het mooie is: ergens weten we dat allemaal. Wat wij in de supermarkt zien liggen is kapotgeraffineerd, vrijwel alle voedingswaarde is eruit gehaald.. brood is onvergelijkbaar met wat het ooit kan zijn geweest. De moderne granen uit de supermarkt zijn geïntroduceerd in de jaren '50 en '60, en er is een direct verband met diabetes, obesitas en tandbederf. (zie William Davis)
En de sinaasappel staat zo ver af van wat het ooit kan zijn geweest, dat je inmiddels toch echt meer schade hebt van de fructose dan baat bij de vitamine C. Het lichaam draait op vet, de longen draaien voor 100% op verzadigd vet, de hersenen bestaan vrijwel uitsluitend uit water en vet.

We staan allerlei sluipmoordenaars toe in ons eten, en we staan er nauwelijks bij stil waarom de dokter of de overheid ons daar geen eerlijke voorlichting meer over geeft. Dat is ooit toch echt wel anders geweest. Kort na de oorlog was er nog wel degelijk wijsheid bij de verantwoordelijken... in de tijden van de levertraan.

Diezelfde overheid die zegt voor de burger te willen zorgen, heeft inmiddels allerlei afspraken lopen met de industrie, en de industrie heeft weer belangen die daar ver bovenuit stijgen. Het is zo'n doolhof geworden dat adviezen van de overheid niet meer serieus te nemen zijn.  Een simpel voorbeeld: er kunnen geen patenten worden aangevraagd op ongeraffineerde producten uit de natuur. Producten waar we niets meer aan hoeven te doen, die uit zichzelf al supergezond zijn: gewone eieren bijvoorbeeld.
Plantaardig vet kan tegen absolute bodemprijzen worden gemaakt en duur worden verkocht; een goudmijntje dus voor een slimme reclamemaker. Bij dierlijk vet is er altijd nog de basisprijs van de dieren. Het is ook niet vreemd dat overheid noch de industrie dit ons eerlijk vertelt. We zijn met z'n allen alleen nog maar in geld aan het denken. En ook dat weten we allemaal.

14 jaar geleden is in de VS de Weston Price Foundation opgericht. Dat is een non-profit organisatie zonder banden met de voedingsindustrie, die uitgaat van de wijsheid van de veertien onderzochte natuurvolkeren. Zij hebben wel veel contacten met zelfstandige boerenbedrijven, die hun producten rechtstreeks verkopen. Eerlijke, oorspronkelijke en dus vooral ook vette voeding is wat mij betreft een leuke hobby geworden, waar vooral mijn eigen gezondheid enorme baat bij heeft gehad.

Ik geef een korte verwijzing naar teksten van mensen die hier al iets langer mee bezig zijn. Vervolgens geef ik een kort overzicht van verschillende volkeren die Weston Price heeft bezocht, en hun eetpatroon.


Teksten en sites


Voortplanting en degeneratie, een lange tekst, om even voor te gaan zitten.

Weerlegging van kritiek op Weston Price

Suikerverslaving

Voeding als wapen

Waarom de huidige wetenschap onderdeel is van het probleem


Een uitstekende website met artikelen in het Nederlands is: www.gelderland.westonprice.nl

Mike Donkers is de vertaler van het boek van Weston Price.
www.westonprice.nl 

Heleeen Quantrill heeft gezonde ideeën over voeding, gebaseerd op zowel Paleo, GAPS als Weston Price.
www.eetgoedvoeljegoed.com

Juglen Zwaan houdt de vinger aan de pols in de voedingswereld wereldwijd.
www.ahealthylife.nl

Bastiaan den Hartigh houdt zich bezig met Weston Price, maar ook met  'gezond verstand avonden': gevarieerde onderwerpen van verschillende sprekers
www.selfmatters.nlNatuurvolkeren die Weston Price heeft bezocht


1. Zwitserse boeren, Lötschental

Het voedingspatroon van de Zwitsers in het Lötschental bestond hoofdzakelijk uit (rauwe) melk van grasgevoerde koeien (hoog vitaminegehalte), rauwmelkse kaas, roomboter, roggebrood (zuurdesembrood vol mineralen), bottenbouillon, één keer per week rundvlees en af en toe druiven. 

2. Schotland, de buitenste Hebriden

Het voedingspatroon van de Schotten op de Hebriden bestond hoofdzakelijk uit kabeljauw, kreeft, platvis, haverproducten (haverkoek en havermoutpap), en een beetje gerst.

Schotten op het eiland Lewis
3. Eskimo's

Het voedingspatroon van de oorspronkelijke Eskimo's bestond hoofdzakelijk uit wilde zalm, organen van grote zeedieren, zeewier, viseitjes, wilde kariboe, veenbessen, en af en toe gemalen noten

4. Indianen in Noord-Amerika

Het voedingspatroon van de Indianen die geen toegang tot de zee hadden bestond hoofdzakelijk uit wild: beren, elanden, met name orgaanvlees (vitamines), beenmerg en bot (mineraalzout), aangevuld met gekookte planten en vruchten uit het bos.

5. Melanesiërs, Fiji 

Het voedingspatroon van de Melanesiërs bestond hoofdzakelijk uit kokoskrabben, wilde zwijnen, vis, en planten en vruchten uit de berggebieden, waaronder kokosnoten.

6. Polynesiërs, Tahiti en Hawaï

Het voedingspatroon van de Polynesiërs die nog niet leefden van geïmporteerde voeding uit de haven bestond uit vis en gefermenteerde tarowortel.

7. Masaï, Oost-Afrika

Het voedingspatroon van de Masaï bestond uit (rauwe) melk, vlees en bloed van het gezonde vee, aangevuld met wild.

8. Buganda, Oeganda

Het voedingspatroon van de Buganda bestond uit grote hoeveelheden zoete aardappelen en wilde bananen, vaak aangevuld met vis. Andere volkeren in Oost-Afrika hadden een voedingspatroon dat leek op de Masaï, of ze aten vis aangevuld met granen, insecten, miereneitjes en sprinkhanen.

Kongo

9. Arabieren, Noord-Soedan en Jemen

Het voedingspatroon van de Arabieren in Noord-Soedan bestond hoofdzakelijk uit (rauwe) kamelenmelk en -boter. De Arabieren in Jemen vulden dit aan met lamsvlees en brood.

10. Aboriginals, Australië

Het voedingspatroon van de Aboriginals bestond hoofdzakelijk uit vis, schaaldieren, zeeplanten, of wild, watervogels, vogeleieren, insecten, en plantaardige voeding zoals gekookte wortels, stengels, bladeren, bessen en een inheemse erwt.

11. Maleisische eilandbewoners in de straat Torres

Het voedingspatroon van de Maleisische eilandbewoners (bv Papoea's) bestond hoofdzakelijk uit vis, schaaldieren, taro-wortels, wilde bananen en pruimen.

12. Maori, Nieuw-Zeeland

Het voedingspatroon van de Maori bestond hoofdzakelijk uit vis, schaaldieren zoals de zeeoor, varenwortels, zeewier en larven.


Maori, Nieuw-Zeeland
Schaaldieren, Nieuw-Zeeland


13. Inca's (Chimú), Noord-Peru

Het voedingspatroon van de Indianen in het noorden van Peru bestond uit vis, zeewier, vlees van de lama, geroosterde granen, quinoa, maïs, bonen en verpulverde aardappelen.

14. Aymara's, Zuid-Peru

De bergvolkeren in Bolivia en Zuid-Peru leefden in de streek waar de yucca vandaan komt, de voorloper van onze aardappel, maar eten die bijzonder weinig. Zij aten vlees, vooral orgaanvlees, aangevuld met taro-wortels.

Er zijn op dit moment nog wel groepen met dezelfde leefwijze als de volkeren die Weston Price bezocht, maar ze zijn echt op één hand te tellen. Het beste voorbeeld zijn de Mongolen, een volk dat nog steeds grotendeels nomadisch leeft, alhoewel dat ook sterk terugloopt. Het voedingspatroon van de Mongolen bestaat uit (rauwe) melk en het vlees van schapen, ossen en kamelen.Over hun leefwijze in de 21e eeuw is een drietal prachtige semi-documentaires gemaakt door Byambasuren Davaa.
Die geven waarschijnlijk een veel betere indruk van de wijsheden van natuurvolkeren dan allerlei droge studies. Helaas niet meer te vinden op youtube:

Story of the weeping camel
The cave of the yellow dog
Two horses of Genghis KhanMongoolse nomaden in SiberiëWeston Price vs vegetarisme 

Weston Price is op zoek gegaan naar gezonde volkeren die vegetarisch leefden, maar: "Tot op heden heb ik geen enkele groep onder de primitieve rassen gevonden die uitstekende lichamen ontwikkelde en onderhield door volledig van plantaardige voeding te leven. Een aantal groepen probeert dit te doen maar mislukt hier duidelijk in."

Weston Price schrijft verder: "Een belangrijke bron van misverstanden wordt gevormd door aan mode onderhevige literatuur en dogma's, zoals bijvoorbeeld de misvatting van velen dat zij uitsluitend alkalische voedingsmiddelen dienen te nuttigen, en dat er een groot gevaar verbonden is aan de consumptie van zuurvormende voedingsmiddelen".

En dat is precies het verhaal wat we vandaag de dag nog wel eens lezen. Er staat niet bij dat het lichaam een ingebouwde balans heeft voor wat betreft zuren.

Over de Pathanen, een volk in Noord-India, schrijft Price dat zij zeer sterke gebitten hadden met dank aan de goede zuivel. Price is zelf nooit in India geweest, maar heeft informatie overgenomen uit een artikel uit 1936 van Robert McCarrison. Die beschrijft dat Pathanen veel zuivel dronken, gecombineerd met lamsvlees en bepaalde granen.

Waar het op neer komt: voeding zonder dierlijke vetten is totaal niet bevorderlijk voor de gezondheid, het kan hooguit tijdelijk een functie hebben tijdens ontgifting of voor spirituele rituelen.

Overheid en media hebben sinds de jaren '70 ineens grote aandacht voor vegetarisme, maar we krijgen weinig eerlijke informatie. Meestal gaat het argument over de bio-industrie, en dat is een heel andere discussie. Ideeën van de Weston Price Foundation gaan over whole foods, met een nadruk op dierlijke voeding uit de lokale omgeving. Vlees uit de bio-industrie heeft daarin absoluut geen plaats.

De echte reden dat vegetarisme een zogenaamd trendy imago zou moeten krijgen, heeft te maken met ideeën van de VN en agenda 21... denkend aan een wereld vol genetisch gemanipuleerde graanvelden en wereldwijd een verzwakte bevolking die werkelijk is gaan geloven dat er niets anders meer opzit.
Studies vanuit de vegetarische hoek die het tegendeel willen tonen, zien zich op een of andere manier gesponsord door het grote geld en de grote leugens, alle nobele motieven ten spijt.
Wil men echt iets weten over de eigen gezondheid - er is een uitgebreide studie van Nora Gedgaudas over de invloed van voeding op het functioneren van onze hersenen.

Rauwe melk

Het is trouwens vooral te danken aan de Weston Price Foundation dat de rauwe melk sinds een jaar of 10 weer onder de aandacht is gebracht. Als de koeien grasgevoerd zijn, dan is ongepasteuriseerde melk vrijwel de meest volledige voeding die er is.
Gezonde volkeren die geen vee konden houden en die niet in de tropische zon leefden, aten veel orgaanvlees, gekookte bottenbouillon en beenmerg om dezelfde hoeveelheid mineralen te vinden die wij gewoon uit melk kunnen halen, dat wil zeggen.. rauwe melk. Lees ook de heldere toelichting : waarom rauwe melk ?
Pasteurisatie haalt niet alleen al deze voedingsstoffen eruit, het voegt ook nog eens een hoop ellende toe. Er zijn dan inmiddels ook behoorlijk veel mensen die gepasteuriseerde melk niet goed verteren. Voor verreweg de meesten zou een overstap naar rauwe melk uitkomst bieden (zie een overzicht van adressen door heel Nederland: gegarandeerd gezonde koeien van eerlijke boeren).

Wij dronken in Nederland de melk altijd ongepasteuriseerd. Dit is pas veranderd na de oorlog, met de opkomst van de massa-melkproductie. Pasteurisatie is een 19e eeuws proces, het is in feite overbodig in de tijd van koelkasten, maar het wordt nog altijd gebruikt zodat ook zieke koeien intensief kunnen worden gemolken. Zieke koeien... Een koe die te ziek is om gemelkt te worden, die melkt de boer natuurlijk niet. Rauwe melk is een uitstekende ontgifter, vooral voor onze organen. En we hebben in Nederland een uitstekende biologisch-dynamische standaard, dus de moeite waard om het - opnieuw - te introduceren.