2012 en intuïtie

De belangrijkste datum in de verandering van 2012 hebben we vermoedelijk al gehad: 19 maart 2011. Sinds die dag vinden er veranderingen plaats in de kosmos, in de aarde, en in onszelf.

Hindoeïstische voorspellingen hebben het over de Kali Yuga: het duistere tijdperk. Het bijzondere van de hindoeïstische variant is dat de mens in dit tijdperk uiteindelijk niet meer in staat zal zijn om op rationele gronden een verschil te zien tussen waarheid en nepperij. Kali Yuga is daarom een uitnodiging aan de mensheid om veel intuïtiever te werk te gaan.


De heersende hindoe-godin in deze tijd heet Kali; en zij is de enige agressieve godin van het hele gezelschap goden.
Kali verwacht van mensen dat ze gechoqueerd zijn; het kwaad erkennen en samen met haar daartegen ten strijde gaan. Uiteindelijk transformeert zij daarmee in de godin van de liefde: we leven dus in een tijd van ultieme dualiteit.

Nu de parallel met 2012. Het bedrog is reëel, het gevaar ook, maar er wordt een spel gespeeld met je verstand, en dat is precies het terrein waar negatieve krachten in excelleren. Sluwheid tegenover intuïtie.

Wat voor strijd? De belangrijkste leerpunten zijn precies wat geschrapt is in het onderwijs en de media: de geschiedenis van de Federal Reserve van 1913, het Rothschild-imperium, de Russische revolutie van 1917, het creëren en tegen elkaar uitspelen van ideologieën, de kaping van Darwinisme in de 19e eeuw door de families Malthus en Rockefeller (check Kropotkin), de geschiedenis van Europese koningshuizen, de geschiedenis van Israel, Kennedy, de directed energy-wapens op 11 september 2001, 10 jaar professionele misleiding daarover, de fraude van Wall Street, het hoe en waarom van de klimaathoax, en in Nederland de corruptie in het ministerie van justitie. Het enige wat je over de islam hoeft uit te zoeken is de verbondenheid met het Vaticaan. Het enige wat je over China hoeft uit te zoeken is de verbondenheid met de VN en de wereldhandelsorganistatie. Verder teruggaan dan de 18e eeuw is onnodig verwarrend.

Wie niet bang is voor pessimisme, komt uit bij uitstekende analisten zoals Alan Watt. Zij zeggen: het systeem weet hoe je denkt, en dus zit er achter al die religieuze aannames een verschrikkelijke sluwheid. Als heersende krachten erin slagen mensen optimistisch, verzoenend, en feitelijk gelovig te houden - dan zullen mensen de essentie van die krachten niet meer inzien en al biddend of mediterend ten onder gaan. Dat klopt, en toch zit er een psychologische valkuil in dit soort eindeloze rationele analyses.
De intuitie en de bovennatuurlijke voorspellingen van Kali Yuga gaan niet over verzoening en meditatie. Kali is keihard; ze kan het kwaad identificeren, en ze vraagt om een gezamenlijke, eerlijke strijd.

Laten we eerst zien hoe het werkt. Op een eerste niveau krijgen we een botsing van religies met moderniteit voorgeschoteld en mogen we ons daar druk over maken. Je kunt je daar een leven lang mee bezighouden, als gerespecteerde onderzoeker in de sociale wetenschappen bijvoorbeeld. 
Er is een heel niveau boven; daar zitten de liegende overheden en bankiers die het eerste doelbewust voor ons uitwerken in het kader van hun plannen. Er zijn altijd wel journalisten die inzien dat machthebbers vrijwel geen foutjes maken. Gelukkig maar. 
Maar er is nog een derde niveau: dat van de groep mensen die schijnbaar de leiding hebben over allesvernietigende technieken waarin zij zelf ook zullen vastlopen. Waarom zouden ze dat doen? Op welk niveau worden zij voor de gek gehouden? 
Het is bijna om gek van te worden. Wat als de echte onderzoekers nog zeldzamer worden? Wat als niemand door de bomen het bos meer ziet? Zijn we dan uitgespeeld? Gaan we dan ons dna laten registreren? 
De mens kan maar weinig droge informatie behappen, de mens wil geloven, de mens wil hoop houden. En dus? Is het onze zwakte? Moeten we ons dan maar schuldig voelen over hoe we zijn? De mensheid leeft al miljoenen jaren op aarde, hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat we niet eerder ten onder zijn gegaan?


De beste verklaring is toch dat we op een soort keerpunt staan. Een telkens terugkerend keerpunt. De datering komt van de maya's, de verklaring van de gnosten, en de duiding van de hindoe's. Dat is nog eens samenwerking!
Ja, het gevaar staart ons recht in de ogen: een groene gevangenis waarin voor vrije mensen geen plaats meer is. Het zal vermoedelijk duidelijker worden in de loop van dit jaar, dan krijgen we een plaatsje toegewezen en is het aan ons om die te weigeren. De kracht die heerst, heerst zonder compassie maar dat laatste is precies zijn zwakte.
Vraag het de eerste de beste Indonesiër: magie bestaat, en magie vanuit sluwheid is nooit zo effectief als magie vanuit een oprecht positieve emotie. De driehoek van Kali gaat over liefde, magie en oorlog. Natuurlijke magie gaat over een connectie met oeroude krachten in de aarde. De mythe van Sophia is daarom op diep niveau echt waanzinnig interessant. Het duurde even voordat ik het doorhad, maar het idee is een soort systeem bovenop een ander systeem.

Het eerste systeem is de mens als soort. Wij zijn genetisch niet opgewassen tegen een bepaald soort kracht. Die kracht plaatst zwakheden in mensen op de voorgrond. Deze vijand kunnen wij als soort helemaal niet aan: zo simpel is het. Onze genetische code is gevormd met het oog op een heel andere situatie, hoe en waar laat ik graag in het midden. Maar deze negatieve kracht is al even oud en heeft tot nu toe nog nooit geleid tot de ondergang van de mensheid.

Waar komt het vandaan? Volgens de mythe van Sophia komt het voort uit jaloezie, omdat de schepper moeder aarde werd. Dat brengt ons in een tweede systeem. Denk mee met de mythe en je hebt de oplossing. De connectie tussen mens en moeder aarde bracht het probleem voort. Maar je zwakte is ook je kracht. Toch? Wij zijn deel van de natuur, kinderen van de schepper als je wilt.

De maan van 19 maart 2011 was vermoedelijk al de ommekeer. Ik heb hem in Amsterdam gezien, ik heb hem inderdaad even bewonderd, maar het belang is me verder ontgaan. Het was een bijzonder grote volle maan, en het ging gepaard met een zeldzame lijn, een connectie, met het centrum van de melkweg. In de hindoe-traditie leggen wij nu contact met de aarde, en dan begint de eerlijke strijd tegen negatieve krachten. Tot nog toe was die strijd oneerlijk. In onszelf: vrijheid wordt geblokkeerd door angst om uit een patroon te komen. Loslaten van die angst maakt vrij, vrij maakt verantwoordelijk, en dat geeft soms weer angst, maar het laatste soort is echt en daar valt mee te werken. We krijgen de kans om aan onszelf te werken, en dat moesten we vooral maar eens doen (zie ook het werk van Bruce Lipton op dit gebied).

Die datum staat mogelijk ook voor een begin van een verandering van het magnetisch veld / de stand van de aarde, een volledige verandering van wetenschappelijke paradigma's, en het is mogelijk ook de kracht geweest achter vier aardbevingen rond die tijd, waaronder de tsunami in Japan.
John Lash (metahistory.org) wordt soms verkeerd begrepen, alsof hij zou spreken over buitenaardse reptielen die op bezoek komen. Nee, wat er is, is er voortdurend. Het is eerder een soort oeroude negatieve kracht die er altijd is geweest. Die kracht is in principe sterker dan onze soort, maar heel zwak tegen mens en aarde samen. Welkom in de matrix, een groots en indrukwekkend systeem van afleiding. Zoals gezegd, het maakt angstig, maar het is zelf nog veel angstiger, bang voor alles wat het zelf niet beheerst: magie, maar ook creativiteit, inspiratie en zelfs satire.
Een interview met de uitleg van de Sophia-mythe staat hier; nog een link met de hindoeïstische traditie, en hier de achtergronden van Kali.

"Als het bovennatuurlijke en irrationele worden verbannen uit het bewustzijn, dan worden ze niet vernietigd; integendeel, dan worden ze buitengewoon gevaarlijk." (George P. Hansen)

Vervolg 2012 en intuitie (2)

Geen opmerkingen: