.We leven in een synthetische werkelijkheid die van jongsaf aan ons bewustzijn beïnvloedt. The construct is niet een idee uit de Sci-Fi wereld. Integendeel: het is helder beschreven in Middeleeuwse mystieke tradities, en lang daarvoor. Als we inzicht hebben in het onderliggende raamwerk dat de 'normale wereld' voortbrengt, kunnen we onze perceptie verhelderen en in lijn komen met wie we zijn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geschiedschrijving
(25-01-'15)
Er zit momenteel erg veel beweging in de geschiedschrijving van de tweede wereldoorlog. De viering van 5 mei is een viering geworden van de politieke elite.. eendrachtig onder een paraplu van woorden - vrijheid en democratisering - en toch voelen veel jonge mensen nattigheid, en terecht. Wat er ook beweerd wordt, we weten over het algemeen heel weinig over de periode ´40 - ´45.
Lees meer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reïncarnatie
(23-01-'15)
Het concept reïncarnatie, zoals gepopulariseerd in het Boeddhisme en Hindoeïsme, bevat een basis van wijsheid en kan ons grip geven op het idee van eeuwigheid. Het probleem is echter dat het een lineaire opvatting van tijd veronderstelt, waar natuurvolkeren juist veel meer een cyclisch tijdsbegrip hadden. We kunnen dit het beste visualiseren met licht.
Lees meer
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bewustwording in Nederland
(07-12-'14)
Wat kunnen we praktisch doen als we serieus willen werken aan eigen innerlijke wijsheid ?  In de wereld van 'mysticism' gebeurt op het moment meer in de VS dan in Europa, maar Nederland heeft uitstekende mensen op het gebied van zelfwerk.
Lees meer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Helden
(07-12-'14)
Over de filosofie van de Druïden. Alleen door als individu te groeien, komen we bij onze oneindige spirituele potentie. De priesterklasse van de Kelten leeft enkel nog voort als een vage schaduw binnen de Keltische mystiek, maar de 'tribe spirit' van de Europese stam is er nog wel. En die kan tot bloei komen als we aansluiting vinden bij ons Europese erfgoed.
Lees meer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             Massa-psychose
                                        (12-08-'13)
Paul Levy is één van de meest authentieke denkers van deze tijd, die een duidelijk standpunt inneemt over metafysische veranderingen. De gebeurtenissen om ons heen zijn een droom die wij gezamenlijk dromen, en die inmiddels alles wegheeft van een nachtmerrie. Er woedt een venijnig virus op de wereld, die de mensheid als in een collectieve psychose in de greep houdt. Het dwingt ons om de confrontatie aan te gaan met de duisternis in onszelf.
Lees meer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De troonswisseling
(19-04-'13)
Wie met een half oog kijkt naar de voorbereidingen voor de troonswisseling, zou bijna zeggen dat Nederland een oude traditie in ere houdt: het staatshoofd doet een stapje terug, en een jong gezin neemt de rol over. Wat wringt er toch zo?
De crux zit hem in de zaak Vaatstra.. de ontmaskering van het justitie-apparaat met de 'definitieve' uitspraak van de rechtbank in Leeuwarden, 11 dagen voor 30 april.
Lees meer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Archonten
(29-03-'13)
Archonten zijn interdimensionale entiteiten en staan centraal in een wereldbeeld dat eigenlijk nooit is weggeweest. Denkers en wetenschappers zijn al veel langer bezig met deze materie dan David Icke soms doet vermoeden. Soms is een meer gebalanceerde benadering noodzakelijk.
Lees meer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voeding en fysieke degeneratie
(7-01-'13)
Weston Price (1870-1948) was een Canadese tandarts die in de jaren '30 uitvoerig onderzoek heeft gedaan naar de voeding van 14 pre-industriële volkeren overal ter wereld. Zij leefden in voortreffelijke gezondheid en hadden helemaal geen tandarts nodig. Weston Price toont aan dat de gezondheid volledig aftakelt bij mensen die overstappen naar geraffineerde voeding uit de supermarkt.

Lees meer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Plato-code en 432 Hz frequentie
(29-12-'12)
Muziekinstrumenten werden vroeger ontworpen voor een frequentie van 432 Hz. Die vibratie gaf de perfecte harmonieuze balans, en is verbonden met de heilige geometrie uit de Egyptische mysteriescholen. Halverwege de twintigste eeuw zijn de tonen echter gestandaardiseerd op 440Hz. Dit maakt muziek minder organisch en roept vragen op over de aard van de kennis die wordt achtergehouden.
Lees meer

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Shining
(22-11-'12)
The Shining van Stanley Kubrick is nu 32 jaar oud, maar nog altijd worden er lagen ontdekt die Kubrick heeft aangebracht. Met Kubricks voorliefde voor diepteniveaus kan het niet anders of de film gaat over deze tijd.
Lees meer-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het geschreven woord
 (26-7-'12)
Met de introductie van het alfabet (ongeveer 500 jaar voor Christus) verdween een lange mondelinge traditie. Het geschreven woord geeft ons de illusie dat begrippen vastliggen, en heeft een grote invloed op onze manier van denken.
Lees meer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alan Watts
(16-7-'12)
Alan Watts (1916 - 1973) was een Britse filosoof en theoloog die graag op speelse wijze onze aannames over de wereld onderuithaalde. Vertaalde fragmenten uit drie lezingen.
Lees meer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Synchroniciteit
(12-7-'12)
Synchroniciteit is betekenisvol toeval: sommige mensen wijzen ieder idee af dat er iets zou kunnen zijn buiten toeval om, anderen leven erin. Fragmenten van de monoliet uit de film 2001 A Space Odyssey van Stanley Kubrick en de parallellen met de tijd waarin we sinds 2001 leven. 
Lees meer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Max Igan
 (9-7-'12)
7000 jaar beschaving en dit is waar het op uitkomt? Een complete wereldbevolking die dag in dag uit papier verzamelt om überhaupt te mogen leven? Onderwijs dat ons leert dat dat heel normaal is en dat we met z'n allen vooruitgaan? Er is iets grondig misgegaan. We kunnen er vanaf, en we moeten er vanaf, aldus Max Igan.
Lees meer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intuïtie en 2012
(6-7-'12)
Het is bewonderenswaardig hoe mensen ingevingen kunnen hebben waarin ze complexe zaken gewoon 'weten', zonder erover na te denken. Volgens Maya's en Zen-boeddisten is intuïtie onze beste gids in tijden van grote veranderingen. De kunst is om het te leren trainen. 
Lees meer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De allegorie van de grot
(5-6-'12)
De allegorie van de grot van Plato kan worden geïnterpreteerd als een verwijzing naar de spirituele wereld en gevangenschap in materie, maar ook als een verwijzing naar systemen in onze wereld waar we ogenschijnlijk niet van los komen. 
Lees meer


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naga
(1-6-'12)
Naga is een goedaardige slang die een speciale plek heeft in de mythologische verhalen in heel Azië. De Naga is geen duivelse verleider. Er bestaat zelfs een voorchristelijke tekst waarin de Bijbelse Eva wordt geholpen door een goedaardige slang, de interpretaties lopen behoorlijk uiteen. 
Lees meer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moeder Sophia
(16-5-'12)
Het gnostische scheppingsverhaal is een van de meest onderdrukte verhalen in de wereldgeschiedenis. Het is het verhaal van een godheid die uit oprechte liefde deelneemt aan ons avontuur, en daarmee jaloezie opwekt bij een entiteit buiten onszelf.
Lees meer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dwaalspoor
(24-4-'12)
De documentaire 'thrive' is een dwaalspoor, rechtstreeks van onze meestermisleiders. Hij claimt mensen wakker te schudden over vrije energie, geeft een prima overzicht van de huidige machtsstructuur, maar in feite word je warm gemaakt voor meer global governance, meer belasting en controle.
Lees meer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duivelse kalender
(13-3-'12)
Het beeld doemt dat een oude evenwichtige kalender op een gegeven moment in onze geschiedenis gekaapt is door een kleine groep. Occulte tradities van vóór het christendom kunnen daardoor nog wel eens worden geassocieerd met de destructieve rituelen van satanisten.
Lees meer


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geen opmerkingen: